Proxectos

XESTIÓN DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE EN MUNICIPIOS RURAIS ANDINOS

Este proxecto está orientado a prestar atención ao desenvolvemento de capacidades de xestión e planeamento estratéxico do desenvolvemento sostible e a erradicación da pobreza en 7 municipalidades distritales e 23 comunidades campesiñas da provincia de Huaral
Período de execución: agosto – decembro 2009

Ano: 
2009
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Santa Cruz de Andamarca (distrito)
San Miguel de Acos (distrito)
Pacaraos (distrito)
Lima (departamento)
Huaral (provincia)
Huaral (distrito)
Aucallama (distrito)
Atavillos Alto (distrito)
27 de Noviembre (distrito)
Axentes: 
FOGACOSOL - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
Contraparte: 

Centro de Promoción del Desarrollo y la Educación - CEPRODE

Código CRS: 
15120 - Xestión financieira sector público
13010 - Política sobre poboación e xestión administrativa
Obxectivos: 

Fortalecer a xestión municipal e comunal para promover o desenvolvemento sostible e a erradicación da pobreza
Desenvolver as capacidades de xestión e planeamento estratéxico do desenvolvemento local nas áreas económicas, sociais e ambientais; a fin de que as municipalidades distritales e comunidades campesiñas logren obter o financiamento necesario para o seu desenvolvemento

Resultados e actividades: 

Programa de desenvolvemento de capacidades:
6 Reunións de traballo e coordinación
2 Seminarios – taller: I: Diagnóstico participativo municipal y comunal, II: Planeamento estratéxico do desenvolvemento local.
Edición de material educativo e audiovisual.
Programa de planeamento do desenvolvemento local:
6 visitas de asesoramento técnico
2 encontros de planeamento municipal e comunal

Poboación beneficiaria: 

Directa: As autoridades (alcaldes, rexedores, secretarios) e empregados municipais e autoridades locais de 7 municipalidades distritales: San Miguel de Acos, Lampián, Atavillos Alto (Pirca), 27 de Noviembre, Santa Cruz de Andamarca, Pacaraos, Aucallama. Total 200 persoas.
Indirecta: 5670 persoas (2898 homes e 2772 mulleres) das municipalidades obxecto do programa.
 

Axudas: 

54006