Proxectos

XESTIÓN SOSTIBLE DA SUBCONCA DO CHIPILLICO

Desenvolvemento sostible da subconca Chipillico

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Piura (departamento)
Axentes: 
ASOCIACIÓN CHIRA
Código CRS: 
41010 - Política medioambiental e xestión administrativa
Obxectivos: 

Contribuír á xestión sostible dos recursos naturais e á mellora do nivel de vida da poboación da subconca do Chipillico

Resultados e actividades: 

1. Formalización da rede de municipios e das organizacións sociais da subconca.
2. Formalización da rede de organizacións de produtores e comités de regantes.
3. Elaborar o plan de xestión da subconca.
4. Elaborar o plan de comunicación social da subconca.
5. Elaborar e implementar o plan de capacitación para o fortalecemento institucional e organizacional para a gobernabilidade local.
6. Implementar un programa de promotores en manexo forestal, desenvolvemento gandeiro e cultivos alternativos.
7. Mellorar as instalacións do CFPB Sede Las Lomas para o desenvolvemento de capacidades.
8. Implementar a rede de monitoreo para a calidade da auga.
9. Elaborar e implementar un plan de xestión da auga de rego.
10. Implementar accións de protección de fontes de auga e vertentes.
11. Implementar accións de protección de bosques naturais.
12. Reforestar as partes altas con especies nativas (protección de humedales).
13. Investigar e propagar as especies vexetais en perigo de extinción da subconca.
14. Mellorar o manexo e produción de gando ovino na microconca San Pedro articulado á produción de tecidos.
15. Mellorar o manexo e produción de gando vacún na parte media da subconca.
16. Mellorar o manexo e produción do gando caprino e ovino no bosque seco.
17. Implementar un sistema de rego tecnificado con cultivos agroexportables na zona de Sapillica.
18. Implementar un plan de cadeas produtivas nos vales do Chipillico e San Lorenzo.
19. Realizar accións de aproveitamento produtivo dos bosques (mel, algarrobina).
20. Implementar hortos familiares para a produción de plantas aromáticas e medicinais con articulación ao mercado na microconca San Pedro.
http://www.mancomunidadchipillico.org
 

Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa: familias asentadas na microconca San Pedro do distrito de Frías, Sapillica e Las Lomas na súa integridade e os seus gobernos locais

Axudas: 

230.000,00 Euros- Orzamento total do proxecto: 486.140,00 Euros