Proxectos

Actuacións de inclusión social da infancia e da adolescencia na Habana Vella – Cuba

A promoción dunha cultura de dereitos, protección e participación de nenas, nenos e adolescentes é un obxectivo fundamental do traballo de UNICEF en Cuba.

Esta área de traballo céntrase no apoio á promoción dos dereitos e a participación significativa e ao fortalecemento de contornas protectoras para nenos, nenas e adolescentes, a nivel institucional e comunitario. Para iso, en alianza con diversos organismos nacionais, aprovéitanse estratexias que fan uso da investigación social, a cultura, a recreación, a comunicación, o deporte e a actividade física, entre outros.

Saliéntase no traballo con adolescentes, mediante o reforzo ou a introdución de ferramentas e formas innovadoras para contribuír ao seu desenvolvemento integral e a súa participación social. Favorécese a creatividade, o traballo en equipo, as relacións  intra e interxeracionais, o cultivo de valores, a orientación vocacional e a educación en cidadanía, con enfoques de dereitos, equidade e xénero. Están a estudarse ou  sistematizando experiencias locais exitosas, con posibilidades de ser multiplicadas, replicadas ou tomadas como referencias noutros espazos.

UNICEF apoia o desenvolvemento persoal, a inclusión e inserción social de nenas, nenos e adolescentes na Habana Vella, en particular daqueles que viven en situacións de maior vulnerabilidade. Trátase dunha experiencia de referencia, dadas as características do labor que alí impulsa a Oficina do Historiador da Cidade (OHC), pola súa capacidade de modelar desde a cultura e o patrimonio o traballo con diferentes grupos de poboación, non só do centro histórico, que funciona como un gran laboratorio social, senón tamén doutras zonas da capital e do país.

As accións deste proxecto focalízanse en nenas, nenos e adolescentes do municipio A Habana Vella, a través de espazos de participación xa existentes, co apoio da rede de colaboradores xerada a partir do proxecto a+ espazos adolescentes, que inclúe instrutores de arte e promotores culturais, operadores de xustiza, profesionais da saúde e a educación, persoal dos servizos de protección e investigadores sociais en temas de adolescencia.

O proxecto propón fortalecer as contornas protectoras para nenas, nenos e adolescentes na Habana Vella e a preparación de profesionais e outros actores sociais que traballan con estes grupos, con enfoque de dereitos e equidade.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
La Habana (provincia)
Axentes: 
UNICEF
Contraparte: 

Oficina do Historiador da Cidade da Habana (OHC), Ministerio de Cultura (MINCULT) e Ministerio de Xustiza (MINJUS) de Cuba

Código CRS: 
16050 - Axuda multisectorial para servizos sociais básicos
Obxectivos: 

Fortalecemento de contornos protectores para a infancia e a adolescencia.

Resultados e actividades: 

RE1: Fortalecemento de capacidades institucionais para a consolidación de contornos protectores para a infancia e a adolescencia, tanto en materia de equipamento como de preparación de profesionais/actores sociais vinculados coa infancia e a adolescencia en temas como saúde integral, inclusión de persoas con discapacidades, educación para la sexualidade, prevención da violencia, dereitos.

RE2: Fortalecemento da preparación de nenas, nenos e adolescentes nos temas sinalados a través de talleres de apreciación e creación e doutros servicios institucionais que teñen como eixo a cultura e o patrimonio e tributan á protección integral.

RE3: Xeración de produtos comunicativos, presentacións públicas e outras acciones de visibilidade coa participación de nenas, nenos e adolescentes para fomentar unha cultura de dereitos e equidade.

Poboación beneficiaria: 

2.500 persoas

 

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 40.000 € (2019: 14.000 €; 2020: 26.000 €)