Proxectos

Consolidación de contornos protectores para a infancia e a adolescencia na Habana Vella, Cuba

Este convenio ten a finalidade de establecer o marco de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e UNICEF Comité Español para a execución do proxecto Consolidación de contornos protectores para a infancia e a adolescencia na Habana Vella, Cuba. 2020, que ten como obxectivos consolidar capacidades profesionais, institucionais e comunitarias e espazos protectores para nenos, nenas e adolescentes, coa prevención de diversos tipos de violencia, incluíndo a violencia baseada no xénero e nos escenarios dixitais; a promoción dunha socialización positiva e unha cultura de paz na vida cotiá; e a xeración de actividades e produtos comunicativos sobre estes temas, así como apoiar o retorno ás súas actividades habituais en contornas protectoras en condicións hixiénicas seguras, logo do fin da situación epidemiolóxica provocada polo COVID˗19.

Ano: 
2020
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Axentes: 
UNICEF
Contraparte: 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHC) coa colaboración doutros socios nacionais.

Código CRS: 
11230 - Capacitación básica de mozos e persoas adultas
Obxectivos: 

Xeral: Consolidación de contornas protectoras para nenos, nenas e adolescentes na Habana Vella.

Específico:

O.E.1 Consolidar capacidades profesionais, institucionais e comunitarias e espazos protectores para nenos, nenas e adolescentes; coa prevención de diversos tipos de violencia, incluíndo a violencia baseada en xénero e nos escenarios dixitais; a promoción dunha socialización positiva e unha cultura de paz na vida cotiá; e a xeración de actividades e produtos comunicativos ao redor destes temas.

O.E.2  Apoiar o retorno ás súas actividades habituais das contornas protectoras para nenos, nenas e adolescentes na Habana Vella, en condicións hixiénicas seguras, logo do fin da situación epidemiolóxica provocada polo COVID˗19.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Fortalecemento de capacidades profesionais, institucionais e comunitarias para a consolidación de contornas protectoras para a nenez e a adolescencia, a partir de accións de capacitación de profesionais/actores sociais en temas como prevención da violencia, socialización positiva, uso responsable das TICs, inclusión de persoas con discapacidades, con enfoque de xénero e dereitos.

            A 1.1.1 Formación de profesionais/actores sociais vinculados ao proxecto en temas como prevención da violencia, socialización positiva, uso responsable das TICs, inclusión de persoas  con discapacidades, con enfoque de xénero e dereitos, metodoloxías de traballo coa adolescencia, a través de talleres metodolóxicos e encontros interinstitucionais (5 talleres).

            A 1.1.2 Realización na Habana dun taller de boas prácticas no traballo coa adolescencia. Centro a+ espazos adolescentes.

            A 1.1.3 Adquisición de produtos de desinfección e limpeza para apoiar o retorno ás súas actividades habituais das contornas protectoras para nenos, nenas e adolescentes na Habana Vella, en condicións seguras, logo do fin da situación epidemiolóxica provocada polo COVID˗19.

RE 1.2  Preparación de nenos, nenas e adolescentes nos temas sinalados, a través de talleres de apreciación e creación e doutros servizos institucionais, como as consellerías, que teñen como eixo a cultura e o patrimonio e tributan á protección integral.

             A 1.2.1 Talleres, percorridos e outras accións de intercambio con adultos (profesionais e outros actores sociais) que aborden os seguintes temas: nenos, nenas e adolescentes con discapacidade; protección nos escenarios dixitais; prevención da violencia baseada en xénero; socialización positiva, e dereitos da nenez e a adolescencia.

             A 1.2.2 Talleres, percorridos e outras accións de intercambio con adolescentes.

             A 1.2.3 Accións de participación a través do programa social infantil e adolescentes relacionadas cos temas citados: talleres de apreciación e creación; proxecto Nenos/as Guías do Patrimonio; festa do Libro Infantil nas Aulas Museo; cruzadas Infantís; festa infantil e da familia, e concursos.

              A 1.2.4 Accións de participación centradas na inclusión, a socialización positiva e a promoción dunha cultura de paz na vida cotiá.

RE 1.3 Xeración de produtos comunicativos, presentacións públicas e outras accións de visibilidade coa participación de nenos, nenas e adolescentes, para fomentar unha socialización positiva e unha cultura de dereitos e equidade.

            A 1.3.1 Exposición de resultados dos talleres creativos 2020.

            A 1.3.2  Produción de artigos de visibilidade 2020.

            A 1.3.3 Publicación e presentación do número anual da revista infantil con Vara e Chapeu.

            A 1.3.4 Publicación e presentación da Axenda Cultural Adolescente.

Poboación beneficiaria: 

A poboación beneficiaria son os nenos, nenas e adolescentes da Habana Vella e outros municipios da capital que participan nas accións do Programa social infantil e adolescentes e o Centro a+, así como profesionais/actores sociais que traballan con estes grupos.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 40.000,00 € (2020)