Proxectos

Education4ThePlanet: o bo camiño cara a Axenda 2030

Este proxecto nace en Galicia, establecendo como obxectivo xeral promover unha mocidade activa en Galicia, que contribúa á loita contra a emerxencia climática e ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, a partir da transformación de actitudes e actitudes propias. a promoción da concienciación sobre o seu medio ambiente. Neste sentido, e en coherencia cos datos antes citados e coa diagnose do proxecto realizado (ver anexo 6), este fará especial fincapé nas actividades que permitan a transformación dos hábitos de consumo dos mozos e mozas galegos e a sensibilización para o fomento do medio ambiente. actitudes responsables na cidadanía relacionadas co turismo rural e de natureza. Así, o proxecto desenvolverá unha serie de actividades de sensibilización, formación, sensibilización, mobilización e incidencia política -entre setembro de 2022 e setembro de 2023-, que contribúan directamente á consecución dos ODS 12 (Produción e Consumo Responsable), 13 . (Acción Climática) e 15 (Vida dos Ecosistemas Terrestres); Os ODS 4 (Educación de Calidade) e 5 (Igualdade de Xénero) son transversais a toda a intervención.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Xeral: Impulsar unha mocidade activa en Galicia, que contribúa á loita contra a emerxencia climática e ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, desde a transformación das súas propias actitudes e o fomento da concienciación na súa contorna.

Específico: a mocidade galega do medio rural e urbano mellora o seu coñecemento, conciencia crítica, empoderamento e acción transformadora ante os retos da emerxencia climática incluídos na Axenda 2030 das Nacións Unidas, propoñendo e esixindo melloras aos representantes políticos locais e rexionais, como así como a realización de accións de sensibilización dirixidas á cidadanía galega

Resultados e actividades: 

R.1. Os mozos galegos aumentan o seu coñecemento sobre as causas e efectos da emerxencia climática (cun emfoque de xénero e dereitos humanos), os seus problemas relacionados e as metas dos ODS relacionados e incluídos na Axenda 2030 das Nacións Unidas.

A.1.1. Deseñar, organizar e impartir un total de 9 obradoiros formativos e de sensibilización (3 por grupo) a polo menos 60 mozos e mozas de 2 centros educativos e 1 universidade galega sobre as causas e efectos da emerxencia climática (con enfoque de xénero e baseados no ser humano). dereitos a nivel local e global), os seus problemas relacionados e os obxectivos relacionados dos ODS 12, 13 e 15 da Axenda 2030.

A.1.2. Deseñar, organizar e realizar 1 webinar e 1 foro presencial, dirixido a estudantes universitarios galegos e aberto ao público, sobre as causas e efectos da emerxencia climática (cun ​​enfoque de xénero e dereitos humanos), os seus relacionados. problemas e metas relacionadas dos ODS 12, 13 e 15 da Axenda 2030.

R.2. A mocidade galega sensibilízanse, mellora a súa conciencia crítica e/ou transforma as súas propias actitudes que contribúan á loita contra a emerxencia climática.

A.2.1. Organizar e realizar 3 rutas de sendeirismo con mozos participantes no proxecto, abertas ao público, nas que se realiza a recollida de residuos, mentres se forman para recoñecer os efectos da emerxencia climática sobre a paisaxe e o patrimonio natural da súa contorna.

A.2.2. Elaborar, cos mozos e mozas participantes nos obradoiros de formación e sensibilización sobre a emerxencia climática, 3 mapas de problemas, iniciativas e actores arredor dos ODS 12, 13 e 15 a nivel local e/ou autonómico.

R.3. A mocidade galega actúa e inflúe, a prol da loita contra o cambio climático, nos seus gobernos locais e autonómicos, e na sociedade galega; ofrecendo propostas de mellora ante a emerxencia climática e os seus problemas relacionados cun enfoque de xénero e dereitos humanos.

A.3.1. Elaborar e difundir 1 documento que recolla as conclusións da auditoría ambiental dos territorios polos que transcorre o Camiño de Santiago, elaborado polos mozos que remataron as etapas, e 1 infografía con recomendacións de boas prácticas ambientais dirixidas aos peregrinos.

A.3.2. Elaborar e difundir, cos mozos participantes no proxecto, 1 documento de posición con propostas de mellora local e comarcal dirixidas á poboación en xeral e aos responsables da toma de decisións, en relación co ODS 12, 13 e 15 e en función da aprendizaxe obtida nas actividades do proxecto.

A.3.3. Deseñar, organizar e celebrar 1 acto de incidencia política que inclúa a presentación das conclusións da auditoría ambiental do Camiño de Santiago, así como o documento de posición con propostas de mellora local e comarcal arredor dos ODS 12, 13 e 15 .

R.4. Centros educativos galegos acceden a información de calidade sobre os ODS da Axenda 2030 relacionados coa emerxencia climática, así como os seus problemas relacionados cun enfoque de xénero e dereitos humanos.

A.4.1. Deseñar e executar unha estratexia de comunicación do proxecto, que inclúa accións de sensibilización ambiental a través dos medios de comunicación e das redes sociais, entre outras.

A.4.2. Deseñar e executar unha estratexia de comunicación do proxecto, que inclúa accións de sensibilización ambiental a través dos medios de comunicación e das redes sociais, entre outras

Poboación beneficiaria: 

Directa: 213 persoas (44 homes, 39 mulleres, 52 nenos e 78 nenas) entre as cales se encontran mozos de 2 centros educativos rural e urbano, estudantes do Sistema Universitario Galego, docentes que apoiarán o desenvolvemento do proxecto e que reciben a guía de activismo ambiental, políticos a nivel local e rexional que reciben a documentación de incidencia, e persoas vinculads ao Camiño de Santiago e axentes chave.

Indirecta: 21.790 persoas (7.000 homes, 7.000 mulleres, 3.818 nenos e 3.972 nenas) conformadas polas comunidades educativas dos dous centros máis implicados, dos centros que reciben a guía de activismo ambiental, dos que reciban o documento de posicionamento e auditoría ambiental e de outro alumnado das facultades da UDC; e toda aquela poboación alcanzada polos medios de comunicación

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

35.000 € (14.000 € en 2022 e 21.000 € en 2023)