Proxectos

Garantir condicións para a superación da fenda educativa provocada pola pandemia COVID 19 en comunidades indíxenas de Totonicapán

Co proxecto espérase que 11 comunidades educativas indíxenas de Totonicapán poidan exercer o seu dereito a unha educación de calidade, xerando as condicións para a superación da fenda educativa xerada polas restriccións á educación presencial no marco da pandemia pola Covid 19

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Totonicapán (departamento)
Axentes: 
ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Fundación Educativa Fe y Alegría

Código CRS: 
11110 - Política educativa e xestión administrativa
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
Obxectivos: 

Xeral: Favorecer o exercicio do dereito a unha educación de calidade da poboación infantil maya quiché ante a crise provocada pola pandemia COVID-19

Específico: Garantir condicións para a superación da fenda educativa provocada pola pandemia COVID 19 en 11 comunidades indíxenas de Totonicapán, con especial atención a nenas e mulleres.

Resultados e actividades: 

R.1. Nenos, nenas e mozos/as das comunidades educativas nivelaron as aprendizaxes que quedaron inconclusas por mor da pandemia COVID 19

A.1.1. Diagnóstico pre e post acerca da situación das aprendizaxes xeradas nos estudantes

A.1.2. Deseño de estratexia pedagóxica para a recuperación de aprendizaxes nos estudantes

A.1.3. Realizar actividades de reforzo das aprendizaxes

A.1.4. Desenvolver comunidades de aprendizaxe con docentes

R.2. Garantidas as condicións para a reapertura segura de escolas rurais

A.2.1. Implementar protocolo institucional para a volta a clases presenciais

A.2.2. Mellorar as condicións de saneamento escolar e acceso á auga en catro comunidades (Choalimón, Chiguán, Pajumet y Gualtux).

R.3. Implementada unha estratexia integral, con enfoque de xénero e pertinencia cultural, de restauración da saúde mental, física e emocional das comunidades educativas

A.3.1. Diagnóstico acerca da situación da saúde en docentes, nenos, nenas, xóvenes e as súas familias, con énfase na saúde mental.

A.3.2. Deseñar e implementar Programa de Educación para a Saúde con pertinencia cultural

A.3.3. Apoiar ás nenas a mellorar as súas prácticas de hixiene menstrual

A.3.4. Actividades con nenas para a mellora da súa autoestima

A.3.5. Desenvolver grupos comunitarios de autoaxuda de mulleres

A.3.6. Implementar comités comunitarios de saúde

Poboación beneficiaria: 

Directa: 2.294 persoas (444 homes, 567 mulleres, 682 nenos e 601 nenas)

Indirecta: 386 persoas (135 homes e 251 mulleres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

174.997,69 € (69.999,08 € en 2022 e 104.998,61 € en 2023)