Proxectos

Mulleres rurais asociadas en cooperativas, xestionan e innovan empresarialmente procesos produtivos, mercados sustentables e mitigan os efectos da COVID-19 do corredor seco de Nicaragua

O proxecto  contribúe á mitigación do impacto socioeconómico da COVID-19 en 4 municipios do corredor seco de Madriz e a consolidación empresarial das cooperativas lideradas por mulleres, tendo como obxectivo xerar resiliencia dos medios de vida e a sustentabilidade de ingresos económicos nas cooperativas apícolas, lácteas e cafetaleiras do corredor seco de Madriz, co fortalecemento de competencias de innovación e calidade para o acceso ao mercado. Mellorando competencias en: i) xestión empresarial co empoderamento e participación na gobernanza das súas cooperativas, ii) a produción e a resiliencia ante a variabilidade climática coa aplicación das normas de calidade e boas prácticas en procesos produtivos e de transformación, iii) Unha estratexia conxunta de comercialización

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Madriz (departamento)
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)

Código CRS: 
43040 - Desenvolvemento rural
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á mitigación do impacto socioeconómico da COVID-19 en 4 municipios do corredor seco de Madriz coa consolidación empresarial de cooperativas lideradas por mulleres.

Específico: Xerar resiliencia nos medios de vida e sustentabilidade de ingresos económicos nas cooperativas apícolas, lácteas e cafetaleiras do corredor seco de Madriz, co fortalecemento de competencias de innovación e calidade para o acceso a mercado.

Resultados e actividades: 

R.1. Os socios das cooperativas melloraron as súas habilidades de xestión empresarial coa potenciación e participación no goberno das súas cooperativas.

A.1.1. Formación Cooperativa: inclúe coñecementos na Lei 499 Lei Xeral de Cooperativas e actualización do regulamento e estatutos das cooperativas.
A.1.2. Implantación de Grupos de Autoaxuda para o empoderamento de xénero.
A.1.3. Campaña de comunicación para a prevención do COVID-19.

R.2. As cooperativas apícolas, lácteas e cafetaleras melloraron a produción e a resistencia á variabilidade climática coa aplicación de estándares de calidade e boas prácticas nos procesos de produción e transformación.

A.2.1. Formación e innovación tecnolóxica para unha produción de calidade.
A.2.2. Formación en vixilancia hidroclimática e prácticas de adaptación ao cambio climático.
A.2.3. Habilitación de subministracións para procesos produtivos e calidade.

R.3. Mellora dos ingresos económicos dos socios das cooperativas coa posta en marcha dunha estratexia conxunta de comercialización e acceso ao mercado.

A.3.1. Creación de capacidades para mellorar a xestión empresarial que mellore a comercialización e a súa vinculación cos servizos cooperativos en apicultura, café e produtos lácteos.
A.3.2. Facilitar as infraestruturas para o acceso ao mercado.
A.3.3. Apoio ao fortalecemento da xestión empresarial das cooperativas mediante o deseño e implantación de software.
A.3.4. Fomento e establecemento de mecanismos de articulación público-privada e de asociatividade para a comercialización.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 327 persoas (98 homes e 229 mulleres)

Indirecta: 394 persoas (34 homes, 138 mulleres, 107 nenos e 115 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

175.000 € (70.000 € en 2022 e 105.000 € en 2023)