Proxectos

Mulleres Rurais do Corredor Seco de Nicaragua, aumentan a produción e comercialización, ante os efectos do COVID-19 e o cambio climático

Este proxecto supón unha continuación da actividade desenvolta por Axuda en Acción e a Cooperación Galega no Corredor Seco de Nicaragua desde o ano 2018 en materia de empoderamento económico e social das mulleres das zonas rurais. Con todo, a presente intervención pretende compensar os efectos negativos da COVID-19 e do paso de Furacáns como ETA e IOTA, especialmente os que supuxeron un incremento da violencia de xénero e unha redución e deterioración dos medios de vida. Así, o proxecto pretende lograr que as mulleres e as súas familias vivan nunha contorna libre de violencia de xénero, fortalezan as súas competencias produtivas e comerciais e xestionen os seus medios de vida con prácticas de xestión de riscos adaptadas para os efectos da COVID-19 e ao cambio climático.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)

Código CRS: 
43040 - Desenvolvemento rural
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á mitigación dos efectos da pandemia por COVID-19 no exercicio dos dereitos económicos e os medios de vida das mulleres do corredor seco de Nicaragua; nun ambiente de non violencia e de adaptación fronte ao cambio climático.

Específico: As mulleres asociadas en cooperativas e as súas familias viven nunha contorna libre de violencia baseada en xénero, fortalecen as súas competencias produtivas e comerciais, xestionan os seus medios de vida con prácticas de xestión de riscos adaptadas a minimizar os efectos do COVID-19 e do cambio climático.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Mulleres socias de 9 cooperativas e as súas familias fortaleceron as súas capacidades de protección e prevención ante o aumento da violencia de xénero, causada polo confinamento, como efectos da pandemia do COVID-19.

 • A.1.1.1. Medidas de protección e prevención ante o COVID-19 baseados na normativa 174 de protocolo de contención e manexo do ministerio de saúde na contorna familiar e os espazos de emprendementos económicos.
 • A.1.1.2. Capacitación a homes e mulleres, membros de familias de mulleres organizadas en cooperativas, desde a abordaxe da individualidade e a colectividade na familia ante a pandemia do COVID-19 en i) novas masculinidades e roles na familia, ii) relacións interpersoais e equidade no fogar, iii) factores socioeconómicos na familia, iv) coidado e protección da nenez.
 • A.1.1.3. Campaña de sensibilización para promover a implementación de medidas de bioseguridade e prevención da violencia de xénero agravada pola pandemia do COVID-19 en: i) as familias das comunidades; ii) facendo uso de redes sociais TICS, para as boas prácticas de hixiene aplicadas na familia.

RE 1.2. As cooperativas apícolas e lácteas adoptan prácticas tecnolóxicas para a produción, transformación e comercialización con enfoque de xestión de riscos ante ameazas hidrometeorolóxicas e da pandemia COVID-19, que minimizan os efectos na seguridade alimentaria e nos ingresos económicos nas familias das súas asociadas.

 • A.1.2.1. Fortalecemento de capacidades e articulación en rede para a xestión de riscos en monitoreo hidroclimático, nun contexto de pandemia por COVID-19, para protexer e adaptar as actividades económicas das mulleres organizadas en cooperativas.
 • A.1.2.2. Medidas de prevención, a través do uso de Tics, para mitigar os efectos dos fenómenos hidrometeorolóxicos e do COVID-19 nos centros de produción e trasformación de produtos apícolas e lácteos.
 • A.1.2.3. Formación e implementación, a través de titoriais e sesións presenciais, de prácticas de resiliencia e manexo técnico das colmeas nas 8 cooperativas apícolas; que permita incrementar os volumes de venda para a comercialización e abastecer a demanda do mercado.
 • A.1.2.4. Promoción, aumento e diversificación na produción, en 8 cooperativas apícolas e unha láctea, para a capitalización de emprendementos.
 • A.1.2.5. Execución de estratexias de comercialización que melloren a captación de novos clientes e provedores a través da metodoloxía de Negocios inclusivos, para o abastecemento de produtos apícolas e lácteos no mercado local e nacional libre de COVID-19 coa aplicación do protocolo de bioseguridade.
 • A.1.2.6. Intercambios entre cooperativas nas cadeas apícolas e lácteas, para a identificación e transferencia de boas prácticas de produción, agregación de valor, comercialización e manexo empresarial; que faciliten a adopción de boas prácticas.

RE 1.3. As cooperativas apícolas e lácteas fortaleceron as súas capacidades e habilidades organizativas, asociativas e empresariais, para reactivar as alianzas público-privadas que se viron afectadas, pola pandemia por COVID-19, implementándose a comercialización inclusiva e segura.

 • A.1.3.1. Fortalecemento organizativo das cooperativas apícolas e lácteas; a través do estudo dos seus estatutos, a aplicación da Lei 499. Lei Xeral de Cooperativas e a elaboración do seu regulamento interno; os cales garanten os seus deberes e dereitos e a participación das socias no seu rol cooperativo.
 • A.1.3.2. Formación a mulleres de 8 cooperativas apícolas no manexo de libros, contas en banco, presentación de informes ante o Ministerio de economía Familiar Comunitaria Cooperativa e Asociativa (MEFCCA) e a Dirección Xeral de Ingresos (DGI), impostos, distribución de excedentes e todas as obrigacións correspondentes á Lei 499. Lei Xeral de Cooperativas en materia económica.
 • A.1.3.3. Elaboración, implementación e seguimento dun plan de boas prácticas de gobernanza e liderado democrático en cada cooperativa apícola e láctea (realización de asembleas ordinarias e extraordinarias, procesos de convocatoria, rendición de informes, funcións das comisións, deberes e dereitos); aplicando o protocolo de prevención ante o COVID-19.
 • A.1.3.4. Formación a mulleres das 9 cooperativas en procesos metodolóxicos e ferramentas dixitais (márketing dixital) para implementar prácticas e habilidades empresariais, promovendo a negociación para a comercialización dos produtos apícolas e lácteos.
 • A.1.3.5. Creación dunha rede empresarial horizontal, entre cooperativas apícolas, para a articulación das accións de comercialización en mercados locais.
 • A.1.3.6. Xestión de espazos de concertación público-privados para a articulación de accións das cooperativas con garantes de dereitos e con empresas privadas, en función da comercialización.
 • A.1.3.7. Creación de fondo revolvente (rotatorio) e do seu regulamento, mediante capacitación, manexo e administración para o desenvolvemento de pase en cadea coas socias de cooperativas e a mellora de produción de mel e os seus derivados.
Poboación beneficiaria: 

Directa: 261 persoas (186 mulleres; 75 homes)

Indirecta:  809 persoas (186 mulleres; 251 homes; 186 nenas; 186 nenos).

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2021: 70.000,00 €; 2022: 105.000,00 €)