Proxectos

Promovendo ecosistemas resilientes como base para a seguridade alimentaria e o crecemento económico sostido de comunidades rurais de Rio San Juan, Nicaragua

O presente proxecto ten como obxectivo contribuír á restauración, conservación e manexo sostible de ecosistemas naturais que aseguren a sustentabilidade dos medios de vida de familias rurais de Nicaragua. Para iso, pretende impulsar accións ambientais e de desenvolvemento produtivo, que contribúan a mellorar a calidade de vida de 175 persoas (93 mulleres) de comunidades rurais de San Carlos, Río San Juan, con enfoques de adaptación ao cambio climático e de equidade de xénero. O proxecto traballará cun total de 14 grupos, entre cooperativas e grupos de produtores/as agrícolas, dedicados á actividade cacaotera, turística, grans básicos, hortos e educación.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Río San Juan (departamento)
San Carlos (municipio)
Axentes: 
AMIGOS DA TERRA GALICIA-XUVENTUDE
Contraparte: 

Asociación para o Desenvolvemento Local Ecosostenible en Río San Juan – ASODELCO

Código CRS: 
31161 - Produción alimentos agrícolas
41082 - Investigación medioambiental
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír coa restauración, conservación e manexo sostible de ecosistemas naturais  que aseguran a sustentabilidade dos medios de vida de familias rurais de Nicaragua.

Específico:  Impulsar accións ambientais e de desenvolvemento produtivo, que contribúan a mellorar a calidade de vida de 175 persoas (93 mulleres) de comunidades rurais de San Carlos, Río San Juan, con enfoques de adaptación ao cambio climático e de equidade de xénero.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Fortalecidas as capacidades locais para impulsar procesos participativos e inclusivos de xestión ambiental.

            A.1.1.1 Promover espazos de reflexión, intercambio e diálogo participativo entre os principais actores en función do manexo sostible de áreas naturais protexidas

            A.1.1.1.1 Organizar reunións periódicas do Comité Colaborativo no Refuxio de Vida Silvestre Os Guatuzos.

            A.1.1.1.2 Realizar intercambio de experiencias locais sobre implementación de accións de manexo sostible da biodiversidade en áreas protexidas.

            A.1.1.1.3 Realizar charlas ambientais e sesións prácticas en escolas e comunidades para sensibilizar á poboación estudantil.

            A.1.1.1.4 Capacitar a voluntarios locais en técnicas de prevención e combate de incendios.

            A.1.1.1.5 Realizar talleres sobre cambio climático e o seu impacto na biodiversidade e agrobiodiversidad.

A.1.1.2 Apoiar iniciativas locais para a conservación e reprodución responsable de especies de fauna.

A.1.1.2.1  Prover asistencia técnica e recursos para realizar estudos sobre a dinámica poboacional de especies de fauna e utilización de alimentos adecuados para as especies no zoocriadero.

A.1.1.2.2 Apoio para o funcionamento de zoocriaderos para a conservación de especies de fauna.

A.1.1.3 Desenvolver estudos en sistemas agroforestais de cacao sobre o seu vínculo e achega á conservación do ecosistema.

            A.1.1.3.1 Implementar mecanismos de vixilancia biolóxica e agroclimático da paisaxe en sistemas agroforestais de cacao.

            A.1.1.3.2 Realizar a valoración da achega económica e ambiental dos sistemas agroforestais de cacao na zona dos Guatuzos.

            A.1.1.3.3 Apoiar o funcionamento do Centro Ecolóxico Os Guatuzos (CELG) como centro de referencia de investigacións sobre a biodiversidade e ecoturismo responsable.

            A.1.1.3.4 Promocionar e difundir as actividades de investigación e conservación no ámbito do proxecto (material impreso, audiovisual, eventos).

RE 1.2 Mellorada a xestión da agrobiodiversidad en sistemas produtivos agrícolas e agroforestais, mellorando o acceso da muller aos medios de produción.

A.1.2.1 Implementar boas prácticas agroecológicas, ambientalmente sostibles en sistemas de produción agrícolas e/o agroforestais

            A.1.2.1.1 Establecer obras de conservación e espazos con maior cobertura de árbores leguminosos mediante barreiras.

            A.1.2.1.2 Establecemento de material vexetativo de árbores froiteiras, maderables e forraxeiros nas parcelas agrícolas.

            A.1.2.2 Promover hortos biointensivos como estratexia de mellorar chans e diversificar a produción.

                      A.1.2.2.1 Apoiar formación sobre os principios do método biointensivo.

A.1.2.2.2 Establecer 20 novos hortos e apoiar 15 hortos baseados no método de cultivo biointensivo.

                      A.1.2.2.3 Establecer un sistema de rexistro de datos de produción a pequena escala.

            A.1.2.3 Implementar mecanismos de fitomejoramiento participativo con produtores/as e bancos de semente.

A.1.2.3.1 Establecer parcelas experimentais sobre variedades promisorias de sementes de grans básicos e cacao.

A.1.2.3.2 Brindar asistencia técnica especializada en fitomelloramento aos bancos de semente.

A.1.2.3.3 Documentar e difundir as experiencias e leccións aprendidas no proceso de fitomelloramento participativo.

            A.1.2.4 Promover pequenos investimentos en leiras ambientalmente eficientes priorizando mulleres produtoras.

            A.1.2.4.1 Impulsar a deshidratación de froitas como unha alternativa de procesamento e valor agregado.

            A.1.2.4.2  Brindar apoio na creación e promoción de receitas de produtos alimentarios artesanais e de calidade.

            A.1.2.4.3 Fomentar medidas de eficiencia enerxética que diminúan o consumo de leña nos fogares rurais.

                                  A.1.2.4.4 Visibilizar o rol da muller na produción local e a adaptación aos cambios de clima.

            A.1.2.5 Promover o uso de ferramentas de planificación de leiras.

                                    A.1.2.5.1 Inventario dos recursos naturais en 10 leiras e delimitación de parcelas de uso actual.

                                    A.1.2.5.2 Definir o calendario agrícola, custos de produción e ingresos.

                                    A.1.2.5.3 Sistematizar a achega da muller co traballo de coidado e produtivo en leiras.

                                    A.1.2.5.4 Deseño de 10 plans de leira, cun enfoque de manexo agroecológico.

Poboación beneficiaria: 

Directa:  175 (82 homes; 93 mulleres)

Indirecta: 484 (272 homes; 212 mulleres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000,00€ (74.000€ en 2023 e 111.000€ en 2024)