Proxectos

Promovendo a soberanía alimentaria das familias indíxenas do cantón Yacuambi, Ecuador- ODS 2

O presente proxecto execútase no cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. Ten como finalidade contribuír á equidade de xénero e a redución da pobreza nas familias do cantón a través do fomento da soberanía alimentaria, entendendo a pobreza dunha forma multidimensional e vinculada á discriminación e a desigualdade que viven determinados grupos sociais, como son as mulleres, rurais e indíxenas, parte da poboación meta do proxecto. A proposta desenvólvese, ademais, desde o compromiso co enfoque de Dereitos Humanos, Interculturalidad e Sostibilidade. Para iso, a  intervención enfoca a súa acción en promover a soberanía alimentaria e apoderamento das mulleres do cantón a través da produción agroecolóxica e a recuperación cultural.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
ECUADOR
Zona de actuación: 
Yacuambi (cantón)
Zamora Chinchipe (provincia)
Axentes: 
FUNDACIÓN MUJERES
Contraparte: 

Fundación Humana Pobo A Pobo - Ecuador

Código CRS: 
11330 - Formación profesional
1516000 - Dereitos humanos
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
43040 - Desenvolvemento local
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á equidade de xénero e a redución da pobreza nas familias do cantón Yacuambi a través do fomento da soberanía alimentaria.

Específico: Promover a soberanía alimentaria e apoderamento das mulleres no cantón Yacuambi a través da produción agroecolóxica e a recuperación cultural.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Fortalecidas organizativamente as mulleres do cantón Yacuambi, a través da escola de lideresas.

A.1.1.1 Creación de espazos de autocuidado para 50 mulleres lideresas.

A.1.1.2 Proceso de capacitación a 50 mulleres en planificación, alfabetización dixital e xestión documental para a mellora de destrezas no manexo de organizacións e incentivar a súa participación a nivel comunitario.

A.1.1.3 Conformación de dúas Mesas de Diálogo coa participación de institucións públicas, privadas e comunitarias, para fortalecer a organización territorial de mulleres e que a súa voz sexa escoitada por todos os actores do territorio con especial énfase na prevención da violencia de xénero e embarazo precoz adolescente.

A.1.1.4  Elaboración de dous Manifestos das mulleres indíxenas shuar e Saraguro onde se rescate a memoria histórica da loita polos seus dereitos como mulleres, que serán difundidos en cada unha das comunidades.

RE 1.2 Fomentada a soberanía alimentaria a través da produción agroecolóxica de alimentos e o rescate de saberes ancestrais das mulleres do proxecto e as súas familias.

A.1.2.1 Capacitación de 100 mulleres en produción agroecolóxica para a produción de hortos familiares mediante a incorporación de solucións baseadas na natureza NbS que brinden seguridade alimentaria ás familias.

A.1.2.2 Desenvolvemento de hortos familiares para o autoconsumo e a venda ou intercambio dos excedentes de produción.

A.1.2.3 Desenvolvemento de dúas Casas de Sementes para o rescate de sementes nativas en perigo de extinción e saberes ancestrais ao redor da súa selección e conservación para a promoción da soberanía alimentaria no territorio.

A.1.2.4 Espazos de Intercambio sobre Nutrición, Gastronomía e Importancia da auga para a agricultura e alimentación coa participación de 150 familias.

RE 1.3 Desenvoltos medios de vida sostibles a través da produción de tilapias para o apoderamento económico de familias (80% mulleres) do cantón Yacuambi.

A.1.3.1  Proceso de formación a 50 mulleres en prácticas sostibles de acuicultura de tilapia, selección da especie, reprodución, construción de infraestrutura, manexo da auga, alimentación e sanidade.

A.1.3.2  Desenvolvemento de 150 piscinas de 6x5m para a produción de tilapia.

A.1.3.3 Desenvolvemento dun estudo de mercado rexional para identificar nichos de venda dos produtos producidos e innovados no Centro de Provisión de Tilapia.

Poboación beneficiaria: 

Directa:  150 (30 homes; 120 mulleres)

Indirecta:  970 (340 homes;  335 mulleres; 148 nenos; 147 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 183.675,19€ (73.470,08€ en 2023 e 110.205,11€ en 2024)