Directorio

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Rúa do Horreo, 61 - 15701 Santiago de Compostela

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea: Jesús Gamallo Aller

Tlf: +34.981.541.002

sunioneu@xunta.gal

 

Subdirección Xeral de Cooperación Exterior

Tlf: +34.981.541.005

cooperacion.exterior@xunta.gal

 

Subdirectora xeral: Pilar Romero Rodríguez

Tlf: +34.981.541.005

pilar.romero.rodriguez@xunta.gal

 

Xefa do Servizo de Fomento da Cooperación ao Desenvolvemento: Eugenia Paz Costoya

Tlf: +34.981.541.015

eugenia.paz.costoya@xunta.gal

 

Xefa do Servizo de Formación e Coordinación Institucional da Cooperación ao Desenvolvemento: Ana Mª Arias Graña

Tlf: +34.981.541.021

ana.maria.arias.grana@xunta.gal