Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, DA INVISIBILIDADE Á EQUIDADE DE XÉNERO

  (OX) FAVORECER NAS NENAS/OS, RAPAZAS/ES, PROFESORADO, VOLUNTARIADO, E PÚBLICO EN XERAL, UNHA ACTITUDE DE COMPROMISO ANTE AS DESIGUALDADES, DE XEITO ESPECIAL AS EDUCATIVAS, QUE SOFREN AS MULLERES NO MUNDO E NA NECESIDADE DE AVANZAR CARA A EQUIDADE DE XÉNERO PARA PROGRESAR NO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO MILENIO

  (OE1) SENSIBILIZAR Á POBOACIÓN EN XERAL SOBRE A SITUACIÓN  EDUCATIVA DA MULLER NO MUNDO E AS DESIGUALDADES QUE SOFREN

 • DEREITOS DA INFANCIA NA UNIVERSIDADE

  (OX)PROMOCIONAR NO ÁMBITO UNIVERSITARIO OS DEREITOS DOS NENOS E NENAS E A SITUACIÓN ACTUAL DA INFANCIA DENTRO E FÓRA DAS NOSAS FRONTEIRAS

  (OE1)SENSIBILIZAR Á COMUNIDADE UNIVERSITARIA GALEGA SOBRE A SITUACIÓN DOS DEREITOS DOS NENOS E NENAS

  (OE2)FORMAR A UNHA PARETE DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA EN CANTO AO ENFOQUE DE DEREITOS, SITUACIÓN MUNDIAL DA INFANCIA E CONVENCIÓN DOS DEREITOS DOS NENOS

 • ACCIÓNS DE ANÁLISE, SENSIBILIZACIÓN E DENUNCIA DE DESIGUALDADES NORTE-SUR

  (OX) SENSIBILIZAR SOBRE AS REALIDADES DO SUR E DENUNCIAR OS MECANISMOS XERADORES DE POBREZA E AS DESIGUALDADES DAS RELACIÓNS NORTE-SUR DE FORMA CRÍTICA, PROPOÑENDO E PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN ESPACIOS SOCIAIS E EN INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN , APOIÁNDONOS NA NOSA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  (A1)ELABORACIÓN E DIFUSIÓN DO BOLETÍN ”ESFERA”

 • EN SON DE PAZ

  (OX)SENSIBILIZADA A SOCIEDADE A PROL DOS VALORES HUMANISTAS, SOLIDARIOS, PACIFICADORES E INTERCULTURAIS

  (OE1)PROMOVIDA A EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA E INTEGRAL PARA DOTAR AOS SUXEITOS DE HABILIDADES EMOCIONAIS E DIVULGAR OS VALORES NON DISCRIMINATORIOS

  (OE2)INCREMENTADO O SENTIDO ÉTICO E OS VALORES  EN TÓDALAS ENSINANZAS, ANALIZANDO AS FORMAS DE COOPERACIÓN REXIONAL E INTERNACIONAL

  (OE3) SENSIBILIZADA A POBOACIÓN SOBRE A IMPORTANCIA DO CINE COMO INSTRUMENTO DE DABATE E COMO TRANSMISOR DE MENSAXES

 • MELLORA DAS CONDICIÓNS SANITARIAS NO CAMPO DE REFUXIADOS/AS PALESTINOS/AS DE DBAYEH - LÍBANO

  (OX) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE INFORMACIÓN SOBRE A SAÚDE NO CAMPO DE REFUXIADOS /AS

  (OE1) DOTAR A ”PARD” DUNHA SALA PARA FORMACIÓNS E EQUIPARALA CO MATERIAL NECESARIO

   (OE2) REDUCIR O NÚMERO DE ENFERMIDADES CONTAXIOSAS E DERIVADAS DOS HÁBITOS DE VIDA E MELLORAR

  (A1) PRESUPOSTAR A CONSTRUCIÓN DA SALA

  (A2) CONSTRUCIÓN DA SALA

  (A3) EQUIPAR A SALA CON MATERIAL

  (A4) CONTRATACIÓN DUN/HA EDUCADOR/A DE SAÚDE

 • EMERXENCIA NO ESTE DO CHAD: ACCESO Á AUGA POTABLE

  (OX) CONTRIBUIR AO PROCESO DA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DAS/OS REFUXIADAS/OS SUDANEAS/ES NO ESTE DE CHAD, MEDIANTE A INVERSIÓN EN INFRAESTRUTURAS URXENTES DE SERVICIOS BÁSICOS NOS CAMPAMENTOS DE REFUXIADAS/OS E NAS COMUNIDADES DE ACOLLIDA

  (OE) PROMOVER O ACCESO DE AUGA POTABLE ÁS COMUNIDADES BENEFICIARIAS, EN CINCO CAMPAMENTOS DO ESTE DO CHAD.

  (A1) ESTUDIO DA VIABILIDADE DE PERFORACIÓNS E INSTALACIÓNS

  (A2) CONSTRUCIÓN DUN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DA AUGA

 • CEDWCE: COMEDOR DE BARRIO PARA NENOS/AS INDIXENTES E VIH POSITIVOS/AS - ADDIS ABEBA - ETIOPIA

  (OX) CONSEGUIR QUE UN NENO DESAMPARADO TEÑA OUTRA OPORTUNIDADE NA VIDA

  (OE1) CREAR E MANTER UN CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES EN ADDIS ABEBA

  (OE2) SACAR AOS NENOS DA RÚA PARA FACILITAR A SÚA SUPERVIVENICA E EVITAR A SÚA EXPLOTACIÓN

  (OE3) BRINDARLLES PROTECCIÓN, COIDADOS BÁSICOS, ACCESO Á SAÚDE E Á EDUCACIÓN

  (OE4) PROMOVER E FACILITAR OS PROCESOS DE ADOPCIÓN DOS MENORES EN SITUACIÓN DE ABANDONO

 • ACOMPAÑAMENTO FÍSICO E MENTAL DAS VÍTIMAS DA EMERXENCIA TSUNAMI. ESTADO DE TAMIL NADU

  (OE) CONTRIBUIR Á RECUPERACIÓN EMOCIONAL E SAÚDE MENTAL E CORPORAL DAS PERSOAS, E Á RECONSTRUCIÓN DAS COMUNIDADES AFECTADAS NOS 6 DISTRITOS DO ESTADO DE TAMIL NADÚ

  (A1) FORMACIÓN A 100 VOLUNTARIOS EN SESIÓNS DE 3 DÍAS

  (A2) REUNIÓNS DE GRUPO PARA AXUDAR ÓS ADULTOS A SUPERAR O SEU TRAUMA, EXERCICIOS DE DINÁMICAS DE GRUPOS PARA OS XOVES E XOGOS PARA OS NENOS, PARA UN MÍNIMO DE 100 COMUNIDADES, UNHAS 10000 PERSOAS

  BENEFICIARIOS/AS: 100 FAMILIAS (1000 PERSOAS)

 • MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DE 945 PERSOAS A TRAVÉS DA AUTOCONSTRUCIÓN DE SANITARIOS FAMILIARES EN EL ALTO, LA PAZ - BOLIVIA

  (OX) DOTAR DUNHA INFRAESTRUCTURA SANITARIA ADECUADA AOS HABITANTES DO BARRIO PERIURBANO INGAVI-B E ASÍ BENEFICIAR Á POBOACIÓN CON ESTE SERVICIO BÁSICO DE PRIMEIRA NECESIDADE, Ó MESMO TEMPO QUE SERVIRÁ PARA ELIMINAR O FOCO DE INFECCIÓN QUE EXISTE ACTUALMENTE NA ZONA CO QUE SE CHEGARÁ Á DIMINUCIÓN DA MORBIMORTANDADE ESPECIALMENTE INFANTIL ADEMÁIS DA PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE E MELLORAR AS CONDICIÓNS HIXIÉNICAS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS

 • CENTRO DE AXUDA BRISAS DEL ESTE, CIUDAD BOLIVAR - VENEZUELA

  (OE1) CONSTRUÍR NA ESCOLA UN ESPAZO DE USOS MÚLTIPLES

  (OE2) MOTIVAR A NENOS E XOVES EN SITUACIÓN DE RISCO MEDIANTE UNHA PROGRAMACIÓN ADECUADA

  (OE3) CREAR A LONGO PRAZO UN CENTRO DE AXUDA INTEGRAL

  (OE4) OCUPAR O TEMPO LIBRE E DE OCIO DE NENOS/AS  E XOVES

  (A1) DAR ATENCIÓN E ACOMPAÑAMENTO A NENOS E XOVES

  (A2) DAR OPORTUNIDADES CONCRETAS A XOVES QUE BUSCAN O APOIO PERSONALIZADO EN SITUACIÓNS DIFÍCILES