Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • O DEREITO A VIVIR EN FAMILIA. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN SOBRE OS DEREITOS DO/A NENO/A

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, E EN ESPECIAL A ESCOLARES E NENOS DE 3 A 12 ANOS DAS CIDADES DE GALICIA, SOBRE O DEREITO DE CADA NENO, NENA E ADOLESCENTES A VIVIR EN FAMILIA

  (OE1)CELEBRAR A CONMEMORACIÓN DA CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DO/A NENO/A

  (A1)ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE CAMPAÑA

  (A2)PROPOSTA EDUCATIVA

  (A3)MESAS INFORMATIVAS EN LUGARES PÚBLICOS

  (A4)ACTO FESTIVO A FAVOR DA CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DO NENO

 • VIVIR EN PERÚ

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, EN CANTO A VALORES DE SOLIDARIEDADE E COOPERACIÓN QUE DEBEN REXIR, PARA LOGRAR UNHA MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS CLASES MÁIS DESFAVORECIDAS DA ACTUAL SOCIEDADE DOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO

  (A1)ELABORACIÓN DUNHA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE ”PERÚ EN 50 IMAXES”

  (A2)ELABORACIÓN DUN VÍDEO FORMATO DIXITAL DVD ”VIVIR EN PERÚ”

  (A3)ELABORACIÓN DA GUÍA DIDÁCTICA ”TALLERES DE SOLIDARIEDADE”

 • SÁHARA: A VIDA COMO POBOACIÓN REFUXIADA NO DESERTO - S.I. - G

  (OX1)SENSIBILIZAR E DAR A COÑECER A SITUACIÓN NA QUE VIVEN OS REFUXIADOS SAHARAUIS NA HAMADA ARXELINA Á POBOACIÓN EN XERAL

  (OX2)CONTRIBUIR AO COÑECEMENTO DA CULTURA DO POBO SAHARAUI E Á SITUACIÓN DAS PERSOAS REFUXIADAS E AFINAZAR OS VALORES DE COOPERACIÓN

  (A1)RECOPILACIÓN DE CONTOS E INFORMACIÓN E ADAPTACIÓN DOS TEXTOS

  (A2)CREACIÓN DAS ILUSTRACIÓNS E ADAPTACIÓN DOS CONTOS

  (A3)DESEÑO, MAQUETACIÓN E PRODUCCIÓN DE MATERIAIS

 • PROXECTO DE CREACIÓN DA ”REDE GALEGA DE XOVES SOLIDARIOS”

  (OX)CREAR A REDE GALEGA DE XÓVENES SOLIARIOS

  (OE1)CREAR UN PUNTO DE ENCONTRO ENTRE XÓVENE QUE MANIFESTAN UN ESPÍRITU INCONFORMISTA

  (OE2)SENSIBILIZAR, FORMAR, INFORMAR

  (OE3)FAVORECER A PARTICIPACIÓN ACTIVA DOS XÓVENES

  (OE4)CONECTAR AOS XÓVENES DOS CENTROS

  (A1)PRESENTACIÓN DO PROXECTO E CAPTACIÓN DOS CENTROS

  (A2)CELEBRACIÓN DA ASAMBLEA DE XÓVENES

  (A3)FUNCIONAMENTO E XESTIÓN DA REDE

 • SEMINARIO DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL: UN CAMIÑO POR PERCORRER

  (OX)POTENCIAR O ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL DENTRO DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

  (OE1)UNIFICAR CRITERIOS EN TEMAS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO AMBIENTAL

  (A1)ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN DO SEMINARIO DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

  (A2)SELECCIONAR AO PERSONAL DE EXPERTOS QUE SERVIRÁ DE MEDIADOR E MODERADOR PARA XERAR UN AMBIENTE PARTICIPATIVO

  (A3)ELABORAR O SISTEMA DE AVALIACIÓN

 • MEDICAMENTOS QUE NON CURAN

  (OX)SENSIBILIZAR E INFORMAR Á POBOACIÓN GALEGA SOBRE A PROBLEMÁTICA DAS DOAZÓNS INADECUADAS DE MEDICAMENTOS AOS PAÍSES EMPOBRECIDOS E A SÚA RELACIÓN CO USO RACIONAL DO MEDICAMENTO, ADEMÁIS DO PROBLEMA DE ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIAIS DA POBOACIÓN

  (A1)AS ONGD'S GALEGAS, ASÍ COMO AS REDES DE SOPORTE DAS MESMAS, DISPORÁN DE INFORMACIÓN SOBRE A CAMPAÑA. TODA INFORMACIÓN, FOLLETOS E DESEÑO DA CAMPAÑA XA FOI ELABORADO POLA SEDE EN CATALUÑA, QUE DURANTE O 2004 ESTÁ A EXECUTAR ESTE PROXECTO

 • XANELA ABERTA AO SUR. 5ª EDICIÓN. CICLO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

  (OX)ACHEGAR A REALIDADE DO SUR Á POBOACIÓN GALEGA PARA PROFUNDIZAR NAS RELACIÓNS NORTE-SUR E NO COÑECEMENTO DA SITUACIÓN ACTUAL DESTES PAÍSES ACRECENTANDO AS RELACIÓNS FRATERNAS ENTRE OS POBOS

  (OE1)INFORMAAR SOBRE O ACTUAL SISTEMA DE REPARTO DE RIQUEZA NO

  (A1)DIFUSIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO

  (A2)XORNADA INFORMATIVA

  (A3)SEMINARIO FORMATIVO

  (A4)PREPARACIÓN DA VIAXE

  (A5)ESTANCIA NO SUR

 • A TRAVÉS DOS TEUS OLLOS

  (OX) CONTRIBUIR Á CAPACITACIÓN DA POBOACIÓN DE GALICIA PARA COMPRENDER DE FORMA SIGNIFICATIVA E CRÍTICA AL É A REALIDADE DOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO E AS FORZAS ECONÓMICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS QUE EXPLICAN E PROVOCAN A EXISTENCIA DA POBREZA

  (A1) DESEÑO E ELABORACIÓN DE TALLERES PARA A CREACIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS

  (A2) DESEÑO E ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO PARA O PERSOAL DOCENTE DE COLEXIOS E CENTROS EDUCATIVOS EN GALICIA

 • EXPOSICIÓN VOCES

  (OX)DAR VOZ ÁS COMUNIDADES DO SUR PARA QUE FALEN DAS SÚAS PROPIAS EXPERIENCIAS DIRECTAMENTE Á CIDADANÍA GALEGA A TRAVÉS DA ARTE

  (OE)PRESENTAR O PROXECTO ”DESENVOLVEMENTO URBANO EN TIRUCHY ” A TRAVÉS DAS SÚAS E SEUS PROTAGONISTAS

  (A1)DESEÑO DA EXPOSICIÓN

  (A2)ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

  BENEFICIARIOS/AS: PÚBLICO EN XERAL

 • CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ”EDUCAR UNHA MULLER É EDUCAR UN POBO”

  (OX) FAVORECER NAS RAPAZAS, NOS RAPACES, EDUCADORAS, EDUCADORES E NA OPINIÓN PÚBLICA GALEGA UNHA ACTITUDE SOLIDARIA E DE COMPROMISO ANTE A DESIGUALDADE DE OPORTUNIDADES E AS MANIFESTACIÓNS DE EXCLUSIÓN SOCIAL QUE, DERIVADAS DA FALTA DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN

  (A1) DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DE 500 CD COS MATERIAIS DIDÁCTICOS PARA TRABALLAR A IGUALDADE DE XÉNEROS

  (A2)DESEÑO, REDACCIÓN, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DE 3000 TRÍPTICOS INFORMATIVOS SOBRE OS MATERIAIS DE CAMPAÑA DISPOÑIBLES