Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL SOBRE INTERCULTURALIDADE E COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO

  (OX)INCREMENTADA A INTERCULTURALIDADE E A SENSIBILIZACION CARA Á COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  (OE)REALIZACIÓN DE CATRO ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PLANIFICADAS

  (A1)I FORO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN E CULTURA DE PAZ

  (A2)CICLO DE CINE SOBRE INTERCULTURALIDADE E COOPERACIÓN E GUÍAS DIDÁCTICAS CINEMATOGRÁFICAS

  (A3)II CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN PARA PERSOAS COOPERANTES DO SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ

 • A GLOBALIZACIÓN

  (OX) AFONDAR NA TAREFA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE OS EFECTOS QUE A GLOBALIZACIÓN PROVOCA NOS DIFERENTES ÁMBITOS DA VIDA ECONÓMICA E SOCIAL DOS DIFERENTES PAÍSES (OE1) AFONDAR NA ANÁLISE DAS DIFERENTES DEFINICIÓNS DO TERMO ”GLOBALIZACIÓN”

  (OE2) ANALIZAR

  (A1) GLOBALIZAR OS DEREITOS LABORAIS

  (A2) ENCONTROS CO PROFESORADO

  (A3) ENCONTROS CON ALUMNADO UNIVERSITARIO

  (A4) PUBLICACIÓNS

  (A5) EXPOSICIÓN

 • PROGRAMA PARA A PARTICIPACIÓN E MOBILIZACIÓN DA SOCIEDADE CIVIL ANTE OS NOVOS RETOS DO DESENVOLVEMENTO - GALICIA

  (OX)SENSIBILIZACIÓN E MOBILIZACIÓN DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALMENTE DOS NENOS E XÓVES, NA NECESIDADE DE ADOPTAR ACTITUDES SOLIDARIAS E DE COMPROMISO ACTIVO COMO CIDADÁNS NA LOITA CONTRA A POBREZA (OE1)MOBILIZAR A OPINIÓN PÚBLICA DE GALICIA, NA PROMOCIÓN

  (A1)XORNADA DA SOLIDARIEDADE ”UN DÍA PARA A ESPERANZA”

  (A2)XOGO DA COOPERACIÓN

  (A3)FORMACIÓN E EQUIPAMENTO DE VOLUNTARIOS E VOLUNTARIAS

  (A4)EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO TRÍPTICO COA PROPOSTA EDUCATIVA

 • 5ª AULA ITINERANTE DOS CONTOS SOLIDARIOS - CONTOSOLIDARIOS 2004 "PLANTABOSQUES DA PAZ"

  (OX) DAR A COÑECER O TRABALLO DAS ONGD'S EN GALICIA FOMENTANDO UNHA REFLEXIÓN SOBRE OS PROBLEMAS GLOBAIS DE DESENVOLVEMENTO NA PROCURA DE HÁBITOS DIARIOS DE COMPROMISO SOLIDARIO

  (OE) A TRAVÉS DOS CONTOS DENUNCIAR A DESIGUALDADE SOCIAL E AS CAUSAS

  (A1) DESENVOLVER UN CENTO DE SESIÓNS DE CONTACONTOS SOBRE A SOLIDARIEDADE EN CENTROS ESCOLARES GALEGOS DO MEDIO RURAL

  (A2) ACTUALIZACIÓN DA PÁXINA WEB www.contosolidarios.org CON MÁIS CONTOS, CINEMA SOLIDARIO, POESÍA, GALERÍA DE FOTOS,..

 • ABRE A XANELA AO MUNDO

  (OX) SENSIBILIZAR E EDUCAR PARA O DESENVOLVEMENTO NO SEU SENTIDO MÁIS AMPLO E INTEGRAL, AOS NENOS/AS E XOVES DE GALICIA, FACENDO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

  (OE1) DAR A COÑECER Á SOCIEDADE GALEGA , EN PARTICULAR, Ó SECTOR DA POBOACIÓN QUE SE ATOPA EN IDADE

  (A1)MELLORA E AMPLIACIÓN DO PORTAL www.ventanalmundo.com

  (A2)VERSIÓN EN GALEGO DE TODO O PROXECTO

  (A3)RELANZAMENTO MASIVO DA CAMPAÑA

  (A4)CONFECIÓN DE NOVOS MATERIAIS, COORDINACIÓN E SEGUEMENTO DE TODO O PROXECTO

 • ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN EN GALICIA 2004

  (OX) FOMENTAR A SENSIBILIDADE E SOLIDARIEDADE DA POBOACIÓN DE GALICIA EN XERAL, ASÍ COMO OS COLECTIVOS DOS NENOS E XÓVENES, EN PARTICULAR, SOBRE OS PROBLEMAS QUE EXISTEN NOS PAÍSES EN DESENVOLVEMENTO

  (A1) PUBLICACIÓN DE CONTO ILUSTRADO PARA NENOS

  (A2) REALIZACIÓN DE REPORTAXE DE VIDEO NALGÚN PROXECTO DE ACCIÓN CONTRA A FAME

  (A3) EXPOSICIÓN DE CADROS, FOTOGRAFÍAS E POEMAS REALIZADOS POLOS ARTISTAS COLABORADORES NA ACTIVIDADE DO CAMIÑO SOLIDARIO

 • PROXECTO INTEGRAL DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES EN GUINEA BISSAU - FASE III - PROBISSAU- F3

  (OX) PRODUCCIÓN DA ENERXÍA NECESARIA PARA O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E HUMANO DE GUINEA BISSAU

  (OE1) COÑECEMENTO DAS VANTAXES E POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DA ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DAS PEMES

  (OE2) COÑECEMENTO DAS VANTAXES E POSIBILIDADES

  (A1) REALIZACIÓN DUN MODULO EXPLICATIVO EN POWER POINT DIRIXIDO A PEMES

  (A2) REALIZACIÓN DUN FOLLETO EXPLICATIVO PARA A DIVULGACIÓN E PROMOCIÓN DAS ENERXIAS RENOVABLES DIRIXIDO A PEMES

 • APOIO A INICIATIVAS PRODUTIVAS E EXERCICIO DE DEREITOS DE MULLERES DE MANGLARALTO, SANTA ELENA

  (OX) PROPENDER A FORTALECER O DESENVOLVEMENTO PRODUTIVO E ECONÓMICO ASÍ COMO O COÑECEMENTO E O EXERCICIO DOS SEUS DEREITOS DAS MULLERES DE MANGLARALTO, EN FUNCIÓN DE MELLORAR AS SÚAS CONDICIÓNS DE VIDA E DE TRABALLO

  (OE1) PROMOVER O EXERCICIO DOS DEREITOS

  (A1) DEREITOS DAS MULLERES RURAIS

  (A2) CAMPAÑAS SOBRE DEREITOS DAS MULLERES

  (A3) ENCONTROS PARA ELABORAR AXENDA DE ORGANIZACIÓN DE MULLERES

  (A4) LEGALIZACIÓN DE ORGANISMO GREMIAL

  (A5) REUNIÓN DE COORDINACIÓN E PLANIFICACIÓN COA XUNTA PARROQUIAL

 • PROGRAMA SOCIOSANITARIO PARA A 3ª IDADE/CENTRO DE DÍA CARBALLIÑO - PROSOTE

  (OX) BRINDAR ATENCIÓN ÁS NECESIDADES DA 3ª IDADE DA COMUNIDADE A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIO SANITARIA AO ADULTO MAIOR

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS

  (A1) ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMI-DEPENDENTES DURANTE O DÍA

 • ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA PARA A POBOACIÓN MAIOR NO PARTIDO DE AVELLANEDA DA PROVINCIA DE BOS AIRES, ARXENTINA - PROAS

  (OX) BRINDAR ATENCIÓN Á COMUNIDADE A TRAVÉS DOS DIFERENTES PROGRAMAS

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIO SANITARIA AOS ADULTOS MAIORES

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS PARA AS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFEITAS

  (A1) ACOMPAÑAMENTO DO CONTROL E SEGUEMENTO MÉDICO DO ADULTO MAIOR

  (A2) RELEVAMENTO E DETECCIÓN DAS NECESIDADES DOS ADULTOS MAIORES