Proxectos

 • DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓN DO MANEXO DA ÁREA NATURAL BAHÍA DE LA UNIÓN - GOLFO DE FONSECA - ADT

  (O) MELLORADAS AS CONDICIÓNS E CALIDADE DE VIDA DOS POBOADORES DE 8 CANTÓNS DE 5 MUNICIPIOS DA ÁREA NATURAL PROTEXIDA BAHÍA DE LA UNIÓN, A PARTIR DO USO SOSTIBLE E A CONSERVACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS DO GOLFO DE FONSECA

  (A1) REALIZACIÓN DE 49 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A 300 POBOADORES, ESTUDIANTES E FUNCIONARIOS LOCAIS

  (A2) REPRODUCIR 2000 DOCUMENTOS EDUCATIVOS BASEADOS NA LEI DO AMBIENTE E ÁREAS PROTEXIDAS E O PLAN DE MANEXO DE BAHÍA DE LA UNIÓN

 • MELLORA DA CALIDADE DA ATENCIÓN OBSTÉTRICA PRESTADA POLAS COMADRONAS TRADICIONAIS DO DPTO. DE SAN MARCOS - REPÚBLICA DE GUATEMALA - COMADRONAS SAN MARCOS

  (OX) DIMINUCIÓN DA MORBI-MORTANDADE MATERNO E PERINATAL NA REP. DE GUATEMALA

  (OE) MELLORA DA CALIDADE DA ATENCIÓN OBSTÉTRICA PRESTADA POLAS COMADRONAS TRADICIONAIS DO DPTO. DE SAN MARCOS

  (A1) REALIZACIÓN DUN TALLER EN SAN MARCOS PARA A REVISIÓN DO MANUAL DE OBSTETRICIA

  (A2) REALIZACIÓN DUN TALLER NO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA A CAPACITACIÓN ÁS ENFERMEIRAS NO MANEXO DO MANUAL DE OBSTETRICIA

 • BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS RURAIS UBICADOS NO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

  (OX) CONTRIBUIR AO DESENVOLVEMENTO SOCIOEDUCATIVO DAS COMUNIDADES RURAIS INDÍXENAS DO DPTO DE SAN MARCOS

  (OE) MELLORAR A CALIDADE EDUCATIVA NOS CENTROS ESCOLARES RURAIS DO DPTO DE SAN MARCOS

  (A1) PROMOCIÓN DO PROXECTO EN 150 CENTROS EDUCATIVOS RURAIS DE SAN MARCOS

  (A2) SELECCIÓN DE 20 CENTROS EDUCATIVOS

  (A3) COTIZACIÓN E COMPRA DE MOBILIARIO E LIBROS

  (A4) ENTREGA DE BIBLIOTECA ESCOLAR POR ACTA NOTARIAL

 • DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO SANTA MARÍA MADRE - TAGUA

  (OX)SENTAR AS BASES DO DESENVOLVEMENTO SOCIAL E ECONÓMICO DE POBOACIÓNS EN SITUACIÓN DE DESIGUALDADE SOCIAL

  (OE1)CONSTRUIR UNHA ESTRUCTURA ESPACIAL QUE SE DEFINA COMO UN ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN EDUCATIVA NA POBOACIÓN DA ZONA DE INFLUENCIA

  (OE2)AO FINALIZAR O PROXECTO, TERASE INSTALADO UNHA ESTRUTURA FORMATIVA DE ENSINO DE ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS

 • DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO LOCAL CON PARTICIPACIÓN DA MULLER NA MANCOMUNIDADE MOCALEMPA. HONDURAS

  (OX)IMPULSAR NA COMUNIDADE MOCALEMPA, UN MODELO DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO LOCAL QUE CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DAS MULLERES,  MELLORE AS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN MÁIS VULNERABLE, FORTALECENDO AS CAPACIDADES LOCAIS E XERANDO EXPERIENCIAS MODELO EN 6 COMUNIDADES

  (OE1) FORTALECER AS CAPACIDADES DOS ACTORES LOCAIS PARA QUE LIDEREN OS DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DA MANCOMUNIDADE ASEGURANDO A PARTICIPACIÓN DA MULLER NO MESMO

 • CASA PARA ESTUDANTES INDÍXENAS NA MIXTECA-OAXACA- MÉXICO

  (OX1) BRINDAR ALTERNATIVAS PARA QUE OS XOVES INDÍXENAS CONTINÚEN OS SEUS ESTUDIOS

  (OX2) FREAR A INMIGRACIÓN E ACERCAR AOS XOVES CON PARTICULAR INCIDENCIA NA MULLER Á REFLEXIÓN SOBRE A REALIDADE DAS SÚAS COMUNIDADES

  (OE1) CREAR UN ESPACIO INTEGRAL DE ALOXAMENTO, DOCENTE E PRODUTIVO BASEADO NA AUTOXESTIÓN PARA A MOCIDADE DA REXIÓN DE TLAXIACO

  (OE2) VINCULAR AOS XOVES NO COÑECEMENTO E O RESPECTO DO MEDIOAMBIENTE

  (OE4) AUMENTAR A PRESENCIA DA MULLER NA VIDA PÚBLICA DE TLAXIACO

 • EQUIPAMENTO DA ESCOLA SECUNDARIA "SANTA MARÍA" NACALA-PORTO, EN MOZAMBIQUE

  (OX)FACILITAR O ACCESO A UNHA BOA EDUCACIÓN SECUNDARIA Á XUVENTUDE DA ZONA COSTEIRA DA PROVINCIA DE NAMPULA

  (A1)FINALIZAR A CONSTRUCCIÓN DA NOVA ESCOLA

  (A2)EQUIPAR A ESCOLA

  (A3)REALIZAR A MATRÍCULA DOS ALUMNOS CONFORME AOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

  BENEFICIARIOS/AS: 2500-3000 ALUMNOS ANUAIS PARA 18 AULAS

 • ABASTECEMENTO E SANEAMENTO Á COMUNIDADE DE CORINTO HACIENDA

  (OX) ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE CORINTO HACIENDA

  (OE) DOTAR DE ACCESO Á AGUA POTABLE E SANEAMENTO ÁS PERSOAS QUE CONFORMAN A COMUNIDADE DE CORINTO HACIENDA

  A1) CONSTRUCIÓN DUN SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE AUGA QUE PERMITIRÁ O ACCESO POR CANTAREIRAS OU FONTES PÚBLICAS Á AUGA AOS SEUS HABITANTES

  (A2) CONSTRUCIÓN DE LETRINAS E BIOFILTROS DA REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DA COMUNIDADE

  (A3) PROTECCIÓN DO MANANTIAL

 • DEFENSA DOS DEREITOS FUNDAMENTAIS DE ADOLESCENTES E XOVES EN SITUACIÓN DE POBREZA MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO EN ARXENTINA

  ZONA NORTE DE BOS AIRES

  (OX)MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DE ADOLESCENTES E XOVES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN ARXENTINA

  (OE)PROMOVER A DEFENSA DOS DEREITOS FUNDAMENTAIS DE ADOLESCENTES E XOVES EN SITUACIÓN DE POBREZA DA ZONA NORTE DO CONURBANO BONAIRENSE MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO

  (A1)CAPACITACIÓN E ASESORÍA EN DEREITOS MEDIANTE REUNIÓNS, DIAGNÓSTICOS, PUBLICACIÓNS, ENCONTROS E TRANSFERENCIA A REDES DE ORGANIZACIÓNS DE REFERENCIA PARA OS/AS XOVES

 • CONSTRUIR COMUNIDADES SAUDABLES E AUTOXESTIONARIAS, INCREMENTANDO CAPACIDADES PARA A SEGURIDADE ALIMENTARIA E A DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS RENTABLES E SOSTIBLES EN ZONAS POBRES DA FRONTEIRA ECUATORIANA-PERUANA -COMUNIDADES SAUDABLES E AUTOXE

  (OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE VIVEN EN 12 COMUNIDADES DA FRONTEIRA ECUATORIANO-PERUANA

  (OE1)ELABORAR 12 PLANS COMUNITARIOS DE XESTIÓN DO HÁBITAT E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS SEUS HABITANTES

  (OE2) MELLORA DOS SISTEMAS DE DOTACIÓN DE AUGA PARA CONSUMO HUMANO, SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, CAMPAÑAS MÉDICO-ODONTOLÓXICAS, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DA ENFERMIDADE E PROMOCIÓN DA SAÚDE, E MELLORA DA SEGURIDADE ALIMENTARIA FAMILIAR