Proxectos

 • ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN EN GALICIA 2004

  (OX) FOMENTAR A SENSIBILIDADE E SOLIDARIEDADE DA POBOACIÓN DE GALICIA EN XERAL, ASÍ COMO OS COLECTIVOS DOS NENOS E XÓVENES, EN PARTICULAR, SOBRE OS PROBLEMAS QUE EXISTEN NOS PAÍSES EN DESENVOLVEMENTO

  (A1) PUBLICACIÓN DE CONTO ILUSTRADO PARA NENOS

  (A2) REALIZACIÓN DE REPORTAXE DE VIDEO NALGÚN PROXECTO DE ACCIÓN CONTRA A FAME

  (A3) EXPOSICIÓN DE CADROS, FOTOGRAFÍAS E POEMAS REALIZADOS POLOS ARTISTAS COLABORADORES NA ACTIVIDADE DO CAMIÑO SOLIDARIO

 • PROXECTO INTEGRAL DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES EN GUINEA BISSAU - FASE III - PROBISSAU- F3

  (OX) PRODUCCIÓN DA ENERXÍA NECESARIA PARA O DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E HUMANO DE GUINEA BISSAU

  (OE1) COÑECEMENTO DAS VANTAXES E POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DA ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DAS PEMES

  (OE2) COÑECEMENTO DAS VANTAXES E POSIBILIDADES

  (A1) REALIZACIÓN DUN MODULO EXPLICATIVO EN POWER POINT DIRIXIDO A PEMES

  (A2) REALIZACIÓN DUN FOLLETO EXPLICATIVO PARA A DIVULGACIÓN E PROMOCIÓN DAS ENERXIAS RENOVABLES DIRIXIDO A PEMES

 • APOIO A INICIATIVAS PRODUTIVAS E EXERCICIO DE DEREITOS DE MULLERES DE MANGLARALTO, SANTA ELENA

  (OX) PROPENDER A FORTALECER O DESENVOLVEMENTO PRODUTIVO E ECONÓMICO ASÍ COMO O COÑECEMENTO E O EXERCICIO DOS SEUS DEREITOS DAS MULLERES DE MANGLARALTO, EN FUNCIÓN DE MELLORAR AS SÚAS CONDICIÓNS DE VIDA E DE TRABALLO

  (OE1) PROMOVER O EXERCICIO DOS DEREITOS

  (A1) DEREITOS DAS MULLERES RURAIS

  (A2) CAMPAÑAS SOBRE DEREITOS DAS MULLERES

  (A3) ENCONTROS PARA ELABORAR AXENDA DE ORGANIZACIÓN DE MULLERES

  (A4) LEGALIZACIÓN DE ORGANISMO GREMIAL

  (A5) REUNIÓN DE COORDINACIÓN E PLANIFICACIÓN COA XUNTA PARROQUIAL

 • PROGRAMA SOCIOSANITARIO PARA A 3ª IDADE/CENTRO DE DÍA CARBALLIÑO - PROSOTE

  (OX) BRINDAR ATENCIÓN ÁS NECESIDADES DA 3ª IDADE DA COMUNIDADE A TRAVÉS DE DIFERENTES PROGRAMAS

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIO SANITARIA AO ADULTO MAIOR

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS

  (A1) ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMI-DEPENDENTES DURANTE O DÍA

 • ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA PARA A POBOACIÓN MAIOR NO PARTIDO DE AVELLANEDA DA PROVINCIA DE BOS AIRES, ARXENTINA - PROAS

  (OX) BRINDAR ATENCIÓN Á COMUNIDADE A TRAVÉS DOS DIFERENTES PROGRAMAS

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIO SANITARIA AOS ADULTOS MAIORES

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS PARA AS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFEITAS

  (A1) ACOMPAÑAMENTO DO CONTROL E SEGUEMENTO MÉDICO DO ADULTO MAIOR

  (A2) RELEVAMENTO E DETECCIÓN DAS NECESIDADES DOS ADULTOS MAIORES

 • ATENCIÓN SOCIAL PARA MAIORES NA ZONA CENTRO DA CAPITAL FEDERAL ARXENTINA - PRO.SO.TE

  (OX) CREAR UN ESPAZO SOCIOSANITARIO QUE PROMOVA UNHA MELLORA NA CALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE INTEGRAL DOS ADULTOS MAIORES

  (OE1) BRINDAR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA AO ADULTO MAIOR

  (OE2) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DOS ADULTOS MAIORES

  (OE3) FACILITAR RECURSOS

  (A1) ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES AUTOVÁLIDAS E SEMIDEPENDENTES DURANTE O DÍA

 • DESENVOLVEMENTO PRODUTIVO EMPRESARIAL A TRAVES DA CREACIÓN DE PESCADERÍAS EN POBOACIÓNS DE BAIXOS INGRESOS DO PERÚ

  (OX) LOGRAR A SEGURIDADE ALIMENTARIA E NUTRICIONAL NA POBOACIÓN BASADA NA MAIOR PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEIROS FRESCOS E PROCESADOS QUE FAVOREZAN O AUMENTO SOSTIDO DO CONSUMO

  (OE1) DESEÑO E CREACIÓN DE NOVOS CENTROS DE VENDA EN CONDICIÓNS HIXIÉNICAS

  (A1) INSTALACIÓN DE 2 PESCADERÍAS MODELOS

  (A2) DESEÑO E REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA INCENTIVAR O CONSUMO DE PEIXE

  (A3) FOMENTAR A CREACIÓN DE CADEAS PRODUCTIVAS

  BENEFICIARIOS/AS: 2000 MULLERES EN IDADES ENTRE 25 A 55 ANOS

 • PROXECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA A TERCEIRA IDADE LOCALIZADO NO CENTRO DE DÍA DO CENTRO GALEGO MAR DEL PLATA. ARXENTINA

  (OX1)PROMOVER E PREVIR A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOS MAIORES DE 65 ANOS, FAVORECENDO A SÚA MOBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN E ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E RECREATIVAS COA MODALIDADE GRUPAL NO MARCO DA ATENCIÓN PRIMARIA DA SÚA SAÚDE

  (A1)INSTRUMENTACIÓN DUN SERVIZO DE ATENCIÓN DIURNA PARA MAIORES DE 65 ANOS SEN DISTINCIÓN DE SEXO E NACIONALIDADE

  (A2)AVALIACIÓN DO ESTADO PSICOFÍSICO-SOCIAL E FAMILIAR DO PARTICIPANTE QUE PERMITA OBTER INFORMACIÓN PARA A SÚA INCLUSIÓN NA INSTITUCIÓN

 • CONSOLIDACIÓN DO MODELO AGROECOLÓXICO NA PROVINCIA ABEL ITURRALDE. BOLIVIA

  (OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS CAMPESIÑOS DA PROVINCIA ABEL ITURRALDE A TRAVÉS DA PRODUCCIÓN ORGÁNICA BAIXO O MODELO AGROECOLÓXICO EMPREGANDO SISTEMAS AGROFORESTAIS (OE)CONTRIBUIR A CONSOLIDAR O MODELO AGROECOLÓXICO NAS ASOCIACIÓNS REXIO(A1)CÁLCULO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  (A2)COTIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  (A3)COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  A4)TRASLADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

  (A5)DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

 • IDAOUASEMLAL - CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE - AKHEBILE

  (OX)MELLORA DAS CONDICIÓNS SANITARIAS DA TRIBU ÍDAOUSEMLAL

  (OE)CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE

  (A1)ESTUDIO PRELIMINAR DO TERREO

  (A2)CONSTRUCCIÓN DUN POZO DE AUGA

  (A3)CONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO

  (A4)EQUIPAMENTO SANITARIO DO CENTRO DE SAÚDE

  (A5)DOTACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO SANITARIO

  (A6)ACHEGAS AS NOVAS PRESTACIÓNS SANITARIAS Á POBOACIÓN

  (A7)ELABORACIÓNTRIBO IDAOUSEMLAL