Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • PROXECTO DE INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO PARA XÓVENES GALEGOS - COOPERACIÓN PARA XÓVENES GALEGOS

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA E XERAL, E EN ESPECIAL DOS XÓVENES SOBRE A SITUACIÓN NOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO, AS RELACIÓNS NORTE-SUR E O PAPEL DA MULLER NAS SÚAS COMUNIDADES

  (OE)INCENTIVAR A PARTICIPACIÓN DOS XÓVENES GALEGOS EN PROXECTOS

  (A1)RENOVACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

  (A2)REEDICIÓN VÍDEO DE COOPERACIÓN

  (A3)ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE DIFUSIÓN

  (A4)ESTABLECEMENTO DATAS E LUGARES DAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

 • EXPOSICIÓN ”VIDAS EN POSITIVO”- PRESENTACIÓN FONDO GLOBAL

  (OX1)SENSIBILIZAR SOBRE A SITUACIÓN DE VIH/SIDA, SOBRE TODO NOS PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA, E O ESTÍMULO ÁS RESPOSTAS POSITIVAS Á ENFERMIDADE

  (OX2)SENSIBILIZAR Á OPINIÓN PÚBLICA E AOS AXENTES SOCIAIS SOBRE A IMPORTANCIA DE POTENCIAR A LOITA CONTRA O VIH/SIDA

  (A1)PRESENTACIÓN DO INFORME SOBRE O FONDO GLOBAL

  (A2)EXPOSICIÓN VIDAS EN POSITIVO

  (A3)ACTIVIDADES EN TORNO Á EXPOSICIÓN

  (A4)ACTIVIDADE DO DÍA INTERNACIONAL DA LOITA CONTRA A SIDA

 • OS OBXECTIVOS DO 2015: É HORA DE CUMPRIR - S.G./S.I. - GALICIA

  (OX)PROMOVER A CREACIÓN DE OPINIÓN A FAVOR DO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS SOBRE O DESENVOLVEMENTO EXPRESADOS NO CUMIO DO MILENIO PARA O 2015

  (OE1)COMUNICAR E SENSIBILIZAR SOBRE OS OBXECTIVOS DO 2015 A ALUMNOS E ALUMNAS DE CENTROS DE E.S.O. DE GALICIA

  (A1)SELECCIÓN DUN TÉCNICO EXPERTO PARA A CAMPAÑA

  (A2)DESEÑO DA IMAXE DA CAMPAÑA, PLANIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES E REDACCIÓN DOS MATERIAIS

  (A3)PRODUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS MATERIAIS DE IMPRENTA

  (A4)PLANIFICACIÓN E REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DA CAMPAÑA

 • O DEREITO A VIVIR EN FAMILIA. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN SOBRE OS DEREITOS DO/A NENO/A

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, E EN ESPECIAL A ESCOLARES E NENOS DE 3 A 12 ANOS DAS CIDADES DE GALICIA, SOBRE O DEREITO DE CADA NENO, NENA E ADOLESCENTES A VIVIR EN FAMILIA

  (OE1)CELEBRAR A CONMEMORACIÓN DA CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DO/A NENO/A

  (A1)ELABORACIÓN DE MATERIAIS DE CAMPAÑA

  (A2)PROPOSTA EDUCATIVA

  (A3)MESAS INFORMATIVAS EN LUGARES PÚBLICOS

  (A4)ACTO FESTIVO A FAVOR DA CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DO NENO

 • VIVIR EN PERÚ

  (OX)SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, EN CANTO A VALORES DE SOLIDARIEDADE E COOPERACIÓN QUE DEBEN REXIR, PARA LOGRAR UNHA MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS CLASES MÁIS DESFAVORECIDAS DA ACTUAL SOCIEDADE DOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO

  (A1)ELABORACIÓN DUNHA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE ”PERÚ EN 50 IMAXES”

  (A2)ELABORACIÓN DUN VÍDEO FORMATO DIXITAL DVD ”VIVIR EN PERÚ”

  (A3)ELABORACIÓN DA GUÍA DIDÁCTICA ”TALLERES DE SOLIDARIEDADE”

 • SÁHARA: A VIDA COMO POBOACIÓN REFUXIADA NO DESERTO - S.I. - G

  (OX1)SENSIBILIZAR E DAR A COÑECER A SITUACIÓN NA QUE VIVEN OS REFUXIADOS SAHARAUIS NA HAMADA ARXELINA Á POBOACIÓN EN XERAL

  (OX2)CONTRIBUIR AO COÑECEMENTO DA CULTURA DO POBO SAHARAUI E Á SITUACIÓN DAS PERSOAS REFUXIADAS E AFINAZAR OS VALORES DE COOPERACIÓN

  (A1)RECOPILACIÓN DE CONTOS E INFORMACIÓN E ADAPTACIÓN DOS TEXTOS

  (A2)CREACIÓN DAS ILUSTRACIÓNS E ADAPTACIÓN DOS CONTOS

  (A3)DESEÑO, MAQUETACIÓN E PRODUCCIÓN DE MATERIAIS

 • PROXECTO DE CREACIÓN DA ”REDE GALEGA DE XOVES SOLIDARIOS”

  (OX)CREAR A REDE GALEGA DE XÓVENES SOLIARIOS

  (OE1)CREAR UN PUNTO DE ENCONTRO ENTRE XÓVENE QUE MANIFESTAN UN ESPÍRITU INCONFORMISTA

  (OE2)SENSIBILIZAR, FORMAR, INFORMAR

  (OE3)FAVORECER A PARTICIPACIÓN ACTIVA DOS XÓVENES

  (OE4)CONECTAR AOS XÓVENES DOS CENTROS

  (A1)PRESENTACIÓN DO PROXECTO E CAPTACIÓN DOS CENTROS

  (A2)CELEBRACIÓN DA ASAMBLEA DE XÓVENES

  (A3)FUNCIONAMENTO E XESTIÓN DA REDE

 • SEMINARIO DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL: UN CAMIÑO POR PERCORRER

  (OX)POTENCIAR O ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL DENTRO DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

  (OE1)UNIFICAR CRITERIOS EN TEMAS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO AMBIENTAL

  (A1)ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN DO SEMINARIO DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO NO ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

  (A2)SELECCIONAR AO PERSONAL DE EXPERTOS QUE SERVIRÁ DE MEDIADOR E MODERADOR PARA XERAR UN AMBIENTE PARTICIPATIVO

  (A3)ELABORAR O SISTEMA DE AVALIACIÓN

 • MEDICAMENTOS QUE NON CURAN

  (OX)SENSIBILIZAR E INFORMAR Á POBOACIÓN GALEGA SOBRE A PROBLEMÁTICA DAS DOAZÓNS INADECUADAS DE MEDICAMENTOS AOS PAÍSES EMPOBRECIDOS E A SÚA RELACIÓN CO USO RACIONAL DO MEDICAMENTO, ADEMÁIS DO PROBLEMA DE ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIAIS DA POBOACIÓN

  (A1)AS ONGD'S GALEGAS, ASÍ COMO AS REDES DE SOPORTE DAS MESMAS, DISPORÁN DE INFORMACIÓN SOBRE A CAMPAÑA. TODA INFORMACIÓN, FOLLETOS E DESEÑO DA CAMPAÑA XA FOI ELABORADO POLA SEDE EN CATALUÑA, QUE DURANTE O 2004 ESTÁ A EXECUTAR ESTE PROXECTO

 • XANELA ABERTA AO SUR. 5ª EDICIÓN. CICLO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

  (OX)ACHEGAR A REALIDADE DO SUR Á POBOACIÓN GALEGA PARA PROFUNDIZAR NAS RELACIÓNS NORTE-SUR E NO COÑECEMENTO DA SITUACIÓN ACTUAL DESTES PAÍSES ACRECENTANDO AS RELACIÓNS FRATERNAS ENTRE OS POBOS

  (OE1)INFORMAAR SOBRE O ACTUAL SISTEMA DE REPARTO DE RIQUEZA NO

  (A1)DIFUSIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO

  (A2)XORNADA INFORMATIVA

  (A3)SEMINARIO FORMATIVO

  (A4)PREPARACIÓN DA VIAXE

  (A5)ESTANCIA NO SUR