Proxectos

 • FORMACIÓN E PARTICIPACIÓN DE XOVES UNIVERSITARIOS/AS GALEGOS/AS EN COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO

  (OX) SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA EN XERAL, EN ESPECIAL ÓS XOVES GALEGOS SOBRE A SITUACIÓN NOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO, AS RELACIÓNS NORTE-SUR E O PAPEL DA MULLER NAS SÚAS COMUNIDADES

  (OE1) FORMAR RECURSOS HUMANOS NA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO, MELLORANDO A CALIDADE DA SÚA EDUCACIÓN ESPECÍFICA, FORMANDO A XOVES UNIVERSITARIOS/AS NA IDENTIFICACION, FORMULACIÓN E SEGUEMENTO DE PROXECTOS

 • SENSIBILIZACION SOBRE CONSUMO RESPONSABLE EN LUGO

  (OX) IMPULSAR O CONSUMO RESPONSABLE E O COMERCIO XUSTO NA SOCIEDADE GALEGA

  (OE1) POTENCIAR A INFORMACIÓN E A SENSIBILIZACIÓN DA SOCIEDADE LUCENSE EN TEMAS DE CONSUMO RESPONSABLE

  (OE2) INFORMAR E FORMAR AOS CONSUMIDORES LUCENSES EN TEMAS RELACIONADOS CO CONSUMO RESPONSABLE

  (OE3) OFERTAR DISTINTAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO MARCO DO CONSUMO RESPONSABLE AOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE LUGO

 • CICLO DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO: GALICIA CON VISTA AO SUR

  (OX) SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA NAS REALIDADES DOS POBOS MÁIS DESFAVORECIDOS, POTENCIANDO UNHA ÉTICA ASENTADA EN VALORES HUMANISTAS, DE CONVIVENCIA PACÍFICA, TOLERENCIA E IGUALDADE ENTRE AS PERSOAS, INCIDINDO EN CUESTIÓNS RELATIVAS Ó ECODESENVOLVEMENTO E CONSUMO RESPONSABLE, A TRAVÉS DA CREACIÓN DUN ESPACIO PERMANENTE E MULTIPLICADOR DE SOLIDARIEDADE COS PAÍSES DO SUR, CONTRIBUÍNDO AOS CAMBIOS QUE NOS ENCAMIÑAN CARA UN MUNDO MÁIS XUSTO E SOSTIBLE.

 • XORNADAS ITINERANTES DE SENSIBILIZACIÓN ”ENFOQUE DE SOSTIBILIDADE, CLAVE PARA OS PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO”

  (OX) SENSIBILIZAR A DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS DE GALICIA, A TRAVÉS DOS DISTINTOS PROXECTOS DE COOPERACIÓN CUN ENFOQUE DE SOSTIBILIDADE QUE REALIZAMOS FAVORECENDO ASÍ UN CAMBIO DE ACTITUDE E COMPORTAMENTO PARA OS PAÍSES MENOS FAVORECIDOS

  (OE1) PROMOVER UNHA MAIOR IMPLICACION DA CIDADANÍA A TRAVÉS DA PROMOCIÓN DOS PROXECTOS DE COOPERACIÓN CUN ENFOQUE DE SOSTIBILIDADE REALIZADOS POR AMIGOS DA TERRA EN LATINOAMÉRICA

  (OE2) DAR A COÑECER A CORRESPONSABILIDADE QUE TEÑEN OS PAÍSES RICOS E INDUSTRIALIZADOS NO SUBDESENVOLVEMENTO DOS TERCEIROS PAÍSES

 • IMPULSO DA REDE SOLIDARIA DA MOCIDADE: CELEBRACIÓN ASEMBLEA 2005

  (OX)PROMOVER UN ESPACIO COMÚN DE FORMACIÓN, REFLEXIÓN E ENCONTRO QUE FACILITE A PARTICIPACIÓN E A SOLIDARIDADE ENTRE OS XOVES DA REDE SOLIDARIA DA MOCIDADE

  (OE1) ORGANIZAR UN PUNTO DE ENCONTRO ENTRE OS CENTROS E GRUPOS DA REDE QUE PERMITA O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INQUEDANZAS QUE MOTIVE E GUÍE A MATERIALIZACIÓN POSTERIOR DA REDE A TRAVÉS DO TRABALLO EN CENTROS E/OU GRUPOS (CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA)

  (OE2) CONSOLIDAR A PARTICIPACIÓN DOS CENTROS PERTENCENTES Á REDE SOLIDARIA

 • CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, DA INVISIBILIDADE Á EQUIDADE DE XÉNERO

  (OX) FAVORECER NAS NENAS/OS, RAPAZAS/ES, PROFESORADO, VOLUNTARIADO, E PÚBLICO EN XERAL, UNHA ACTITUDE DE COMPROMISO ANTE AS DESIGUALDADES, DE XEITO ESPECIAL AS EDUCATIVAS, QUE SOFREN AS MULLERES NO MUNDO E NA NECESIDADE DE AVANZAR CARA A EQUIDADE DE XÉNERO PARA PROGRESAR NO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO MILENIO

  (OE1) SENSIBILIZAR Á POBOACIÓN EN XERAL SOBRE A SITUACIÓN  EDUCATIVA DA MULLER NO MUNDO E AS DESIGUALDADES QUE SOFREN

 • DEREITOS DA INFANCIA NA UNIVERSIDADE

  (OX)PROMOCIONAR NO ÁMBITO UNIVERSITARIO OS DEREITOS DOS NENOS E NENAS E A SITUACIÓN ACTUAL DA INFANCIA DENTRO E FÓRA DAS NOSAS FRONTEIRAS

  (OE1)SENSIBILIZAR Á COMUNIDADE UNIVERSITARIA GALEGA SOBRE A SITUACIÓN DOS DEREITOS DOS NENOS E NENAS

  (OE2)FORMAR A UNHA PARETE DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA EN CANTO AO ENFOQUE DE DEREITOS, SITUACIÓN MUNDIAL DA INFANCIA E CONVENCIÓN DOS DEREITOS DOS NENOS

 • ACCIÓNS DE ANÁLISE, SENSIBILIZACIÓN E DENUNCIA DE DESIGUALDADES NORTE-SUR

  (OX) SENSIBILIZAR SOBRE AS REALIDADES DO SUR E DENUNCIAR OS MECANISMOS XERADORES DE POBREZA E AS DESIGUALDADES DAS RELACIÓNS NORTE-SUR DE FORMA CRÍTICA, PROPOÑENDO E PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN ESPACIOS SOCIAIS E EN INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN , APOIÁNDONOS NA NOSA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  (A1)ELABORACIÓN E DIFUSIÓN DO BOLETÍN ”ESFERA”

 • EN SON DE PAZ

  (OX)SENSIBILIZADA A SOCIEDADE A PROL DOS VALORES HUMANISTAS, SOLIDARIOS, PACIFICADORES E INTERCULTURAIS

  (OE1)PROMOVIDA A EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA E INTEGRAL PARA DOTAR AOS SUXEITOS DE HABILIDADES EMOCIONAIS E DIVULGAR OS VALORES NON DISCRIMINATORIOS

  (OE2)INCREMENTADO O SENTIDO ÉTICO E OS VALORES  EN TÓDALAS ENSINANZAS, ANALIZANDO AS FORMAS DE COOPERACIÓN REXIONAL E INTERNACIONAL

  (OE3) SENSIBILIZADA A POBOACIÓN SOBRE A IMPORTANCIA DO CINE COMO INSTRUMENTO DE DABATE E COMO TRANSMISOR DE MENSAXES

 • MELLORA DAS CONDICIÓNS SANITARIAS NO CAMPO DE REFUXIADOS/AS PALESTINOS/AS DE DBAYEH - LÍBANO

  (OX) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE INFORMACIÓN SOBRE A SAÚDE NO CAMPO DE REFUXIADOS /AS

  (OE1) DOTAR A ”PARD” DUNHA SALA PARA FORMACIÓNS E EQUIPARALA CO MATERIAL NECESARIO

   (OE2) REDUCIR O NÚMERO DE ENFERMIDADES CONTAXIOSAS E DERIVADAS DOS HÁBITOS DE VIDA E MELLORAR

  (A1) PRESUPOSTAR A CONSTRUCIÓN DA SALA

  (A2) CONSTRUCIÓN DA SALA

  (A3) EQUIPAR A SALA CON MATERIAL

  (A4) CONTRATACIÓN DUN/HA EDUCADOR/A DE SAÚDE