Proxectos

 • POLO DE DESENVOLVEMENTO INTEGRADO NO LITORAL DE TIGUENT (MAURITANIA)

  (OX) MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN DE TIGUENT

  (OE1)GARANTIR O ACCESO AOS EQUIPAMENTOS PARA A PRODUCCIÓN PESQUEIRA

  (OE2)ASEGURAR A FORMACIÓN

  (OE3)ASEGURAR A ACCESIBILIDADE AO LITORAL

  (OE4)SENSIBILIZAR A POBOACIÓN EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE PESQUEIRA

  (A1)FORMACIÓN

  (A2)CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

 • DESENVOLVEMENTO DE INVESTIGACIÓNS SOBRE BANCOS NATURAIS, ÁREAS DE PESCA E ÁREAS DE MANEXO DE RECURSOS BENTÓNICOS MEDIANTE O REFORZAMENTO DE IMARPE (INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ)

  (OX)MELLORAR O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS BENTÓNICOS BRINDANDO EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA A TOMA DE DECISIÓNS DA ADMINISTRACIÓN, GARANTINDO A PRESERVACIÓN E EXPLOTACIÓN RACIONAL DOS RECURSOS HIDROBIOLÓXICOS, CO FIN DE QUE AS COMUNIDADES DE PESCADORES DE ICA, AREQUIPA, MOQUEGUA E TACNA POIDAN LEVAR A CABO UN APROVEITAMENTO ECONÓMICAMENTE RENTABLE E ECOLÓXICAMENTE SOSTIBLE.

 • APOIO AO PROCESAMENTO E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS PESQUEIROS NA ILLA SAN CRISTÓBAL, GALÁPAGOS – SEGUNDA FASE.

  (OX) A INTEGRIDADE ECOLÓXICA E A BIODIVERSIDADE DA RESERVA MARIÑA DE GALÁPAGOS MANTEÑENSE MEDIANTE UNHA XESTIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS PESQUEIROS CUNHA PARTICIPACIÓN ACTIVA DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS LOCAIS QUE VEN MELLORADA A SÚA CALIDADE DE VIDA

  (OE) OS RECURSOS PESQUEIROS DA RESERVA MARIÑA DE GALÁPAGOS SON XESTIONADOS DUNHA MANEIRA AMBIENTALMENTE SOSTIBLE E ECONÓMICAMENTE RENTABLE POR PARTE DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DA ILLA SAN CRISTÓBAL

 • APOIO AO DESENVOLVEMENTO DUN CENTRO DE FORMACIÓN DE PESCA E CULTURA MARIÑA NUN MUNICIPIO DE CABEDELO, ESTADO DE PARAÍBA NO NORDESTE BRASILEIRO

  (OX) MELLORA DOS COÑECEMENTOS PESQUEIROS TEÓRICOS E PRÁCTICOS DOS COLECTIVOS DE PESCADORES E MARISCADORAS DA COMUNIDADE DE CABEDELO, ESTADO DE PARAÍBA, BRASIL

  (OE) DESENVOLVEMENTO DUN CENTRO DE FORMACIÓN EN PESCA E CULTURA MARIÑA EN CABEDELO, PARAÍBA, BRA

  (A1) OBRAS DE REHABILITACIÓN DO ESPAZO PARA O CENTRO DE FORMACIÓN E DE ESPACIOS PARA AS AULAS PRÁCTICAS DO CENTRO

  (A2) REALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA

 • APOIO Á CONSOLIDACIÓN DO NOVO REXIME FORESTAL MEDIANTE O FORTALECEMENTO DAS INSTITUCIÓNS RESPONSABLES DO DESEMPEÑO DO SECTOR NA PROVINCIA DE VELASCO

  (OX) REVALORIZAR E DIVERSIFICAR OS RECURSOS XERADOS A PARTIR DO BOSQUE PARA PROMOVER O DESENVOLVEMENTO DAS POBOACIÓNS LOCAIS E A SOSTIBILIDADE DO MESMO

  (OE) FORTALECER AS INSTITUCIÓNS RESPONSABLES DO DESENVOLVEMENTO FORESTAL LOCAL PARA QUE POIDAN DESENVOlVER AS COMPETENCIAS QUE O NOVO REXIME FORESTAL DA NACIÓN LLES OUTORGA EN MATERIA FORESTA

  (A1) APOIAR ÁS UNIDADES FORESTAIS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS DA PROVINCIA DE VELASCO

 • CENTRO REXIONAL DE ESTUDOS MARÍTIMOS E PESQUEIROS - CREMP

  (OX) CREACIÓN DUN CENTRO REXIONAL DE ESTUDOS MARÍTIMOS E PESQUEIROS – CREMP QUE CONTERÁ UN CENTRO PILOTO DE INNOVACIÓN E UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS PESQUEIROS

 • CLUBES DE COOPERACIÓN

  (OX) PROMOCIONAR A REFLEXIÓN E A IMPLICACIÓN DA MOCIDADE NA ERRADICACIÓN DA POBREZA

  (OE1) CAPACITAR A PERSOAL DAS ASOCIACIÓNS XUVENÍS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  (OE2) SENSIBILIZAR E IMPLICAR DE MANEIRA ACTIVA A 100 MOZAS/OS NO TRABALLO EN COOPERACIÓN

  (OE3) DAR A COÑECER A REALIDADE DA MOCIDADE DA INDIA E ETIOPÍA A 100 MOZAS/OS GALEGAS/OS

  (OE4) PROMOCIONAR O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE A MOCIDADE DE GALICIA, A INDIA E ETIOPÍA PARA UN ENRIQUECEMENTO MÚTUO

 • OS MONICREQUES COMO FERRAMENTA PARA TRABALLAR O DEREITO Á ALIMENTACIÓN NOS CENTROS ESCOLARES - ”BUSCANDO O SOL”

  (OX) EDUCAR SOBRE A IMPORTANCIA DE RESPECTAR, PROTEXER E GARANTIR O DEREITO Á ALIMENTACIÓN DENDE A PERSPECTIVA DOS DEREITOS HUMANOS

  (OE1) INVOLUCRAR AOS PROFESORES E PROFESORAS NA APLICACIÓN DA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO COMO ÁREA TRANSVERSAL, TOMANDO COMO TEMA CENTRAL O DEREITO Á LIMENTACIÓN E APORTANDO DOCUMENTOS, MATERIAIS E TÉCNICAS ESPECÍFICAS

  (OE2) REFLEXIONAR SOBRE AS CAUSAS DA FAME ESPERTANDO O SENSO CRÍTICO, E ESTIMULANDO O TRABALLO EN EQUIPO NOS NENOS/AS DE 9 A 12 ANOS.

 • PROGRAMA PARA A MOBILIZACIÓN DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE AS CAUSAS DE POBREZA NOS PAÍSES DO SUR

  (OX) MOBILIZAR Á SOCIEDADE GALEGA, ESPECIALMENTE OS/AS XOVES E OS/AS NENOS/AS SOBRE AS CAUSAS DE POBREZA NOS PAÍSES DO SUR E AS CONSECUENCIAS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO, PROMOVENDO ACTITUDES SOLIDARIAS E DE COMPROMISO POLOS/AS MÁIS DESFAVORECIDOS/AS

  (OE1) MOBILIZAR Á OPINIÓN PÚBLICA NO COMPROMISO POLOS/AS MÁIS DESFAVORECIDOS/AS

 • COÑECERNOS PARA COMPARTIR UN FUTURO COMÚN

  (OX) SENSIBILIZAR Á MOCIDADE GALEGA DAS NECESIDADES EXISTENTES NOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO E DAS SÚAS POSIBILIDADES DE AXUDA E IMPLICACIÓN NO ÁMBITO DO DESENVOLVEMENTO DOS MESMOS

  (OE1) INFORMAR SOBRE AS FORMAS DE VIDA EN PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO

  (OE2) SENSIBILIZAR AOS MOZOS CARA AS NECESIDADES E CARENCIAS DAS SOCIEDADES ACTUAIS

  (OE3) MOTIVAR PARA  A PARTICIPACIÓN DALGÚN XEITO NA MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DOS HABITANTES DESTES PAÍSES.