Proxectos

 • EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS INFORMÁTICAS NO CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA DE JESÚS EN ASUNCIÓN

  (OX) MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN DO BARRIO DE SAN ROQUE NA CIDADE DE ASUNCIÓN-PARAGUAY

  (OE) EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS INFORMÁTICAS CON 15 EQUIPOS INFORMÁTICOS NOL CENTRO ESCOLAR SANTA TERESA LA ASUNCIÓN

  (A1) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 15 ORDENADORES PENTIUM

  (A2) SEGUEMIENTO CONTÍNUO E AVALIACIÓN FINAL DE TODO O PROCESO DE EXECUCIÓN DO PROXECTO

  BENEFICIARIOS/AS: 910 BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS