Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • SEMINARIO AVANZADO DE ASOCIACIONISMO DE MULLERES DO SECTOR DA PESCA E A ACUICULTURA EN PAÍSES LUSÓFONOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

  (OX) REALIZACIÓN DUN SEMINARIO  AVANZADO DE ASOCIACIONISMO DE MULLERES DO SECTOR DA PESCA E A ACUICULTURA NOS PAÍSES LUSÓFONOS DA ÁFRICA SUBSAHARIANA

  (A1) PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN E CELEBRACIÓN DUN SEMINARIO AVANZADO EN ASOCIACIONISMO DE MULLERES NO SECTOR DA PESCA E ACUICULTURA

 • PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 2006: ”MILENIO: SOMOS MILES A COOPERAR”

  (OX1) INTRODUCIR A PROBLEMÁTICA DA COOPERACIÓN NA AXENDA POLÍTICA LOCAL EN DIFERENTES DIMENSIÓNS: ORZAMENTARIA, PROGRAMACIÓN, ADMINISTRATIVA E POLÍTICA.

  (OX2) XERAR UN MOVEMENTO CIDADÁ ESIXENTE E DE RESPALDO DAS POLÍTICAS LOCAIS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  (OE1) AFONDAR NO COMPROMISO SOLIDARIO DOS CONCELLOS GALEGOS

  (OE2) IMPLICAR MÁIS OS VALORES DA COOPERACIÓN E DA SOLIDARIEDADE

  (OE3) DIVULGAR OS VALORES DA COOPERACIÓN E DA SOLIDARIEDADE

 • AXUDA DE EMERXENCIA DE ALIMENTOS A FAVOR DOS REFUXIADOS SAHARAUÍS EN TINDOUF (ARXELIA)

  (OX) MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN REFUXIADA SAHARAUÍ

  (OE) AXUDA ALIMENTARIA DE EMERXENCIA PARA POBOACIÓN REFUXIADA

   BENEFICIARIOS/AS:  156.000 persoas refuxiadas

 • CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DE ONGD

  (OE1) FORMAR EXPERTOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO QUE POIDAN TRABALLAR NOS CENTROS PÚBLICOS E PRIVADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.

  (OE2) MELLORAR AS HABILIDADES DE XESTIÓN DAS PERSOAS QUE PARTICIPAN NAS ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS DE DESENVOLVEMENTO PARA QUE POIDAN FORMULAR OS SEUS PROGRAMAS E ACTUACIÓNS CUN MAIOR GRAO DE EFICACIA E EFICIENCIA

 • REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE EMERXENCIA EN SITUACIÓN DE CRISE HUMANITARIAS

  ADQUISICIÓN DE MATERIAL FARMACOLÓXICO PARA ACCIÓNS DE RESPOSTA INMEDIATA

  BENEFICIARIOS/AS: POSIBLES POBOACIÓNS AFECTADAS POR SITUACIÓNS DE EMERXENCIA. A SOCIEDADE GALEGA POLO REFORZO DA SÚA AXENCIA HUMANITARIA.

 • REPARACIÓN DE EQUIPOS E ADQUISICIÓN DE MATERIAIS EN MISIÓN DE CHIRIACO, URCOS E BREÑA

  (OX) REPARACIÓN DE EQUIPOS E ADQUISICIÓN DE MATERIAIS CON DESTINO Á MISIÓN DE CHIRIACO, Á URCOS E AO BARRIO POPULAR DO DISTRITO DE BREÑA - LIMA (PERÚ)

  BENEFICIARIOS/AS: COLEXIO DE CHIRIADO E O DE URCOS, E BIBLIOTECA POPULAR DE BREÑA

 • IMPULSO DO BO CAFÉ

  (OX) IMPULSO DO COMERCIO XUSTO, SENSIBILIZANDO Á CIDADANÍA, EMPRESAS E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DE GALICIA EN RELACIÓN Á PROBLEMÁTICA DO COMERCIO INTERNACIONAL E DAS PROPOSTAS DE COMERCIO XUSTO, A TRAVÉS DO CAFÉ COMO PRODUTO ESTRELA

  (A1) DIFUSIÓN AOS/ÁS CONSUMIDORES/AS DE CAFÉ NOS LUGARES DE TRABALLO E ESTUDIO DAS PROPOSTAS DO COMERCIO XUSTO

 • DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORTALECEMENTO DE ONGD E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

  REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECEMENTO DE ONGD E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

  (A1) CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DAS ONGD E DO SEU LABOR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  (A2) EDICIÓN DUN CARTAFOL DA SOLIDARIDADE

  (A3) ACTUALIZACIÓN E PROMOCIÓN DA PÁXINA WEB www.galiciasolidaria.org

  (A4) SEMINARIO DIRIXIDO A PERSOAL CON RESPONSABILIDADES EN ONGD E TAMÉN DOUTRAS ENTIDADES AUTONÓMICAS

  (A5) SEMINARIOS ESPECÍFICOS

  (A6) SEMINARIO SOBRE "A CRISE MUNDIAL DA FAME: AGRICULTURA SECUESTRADA"

 • MÁSTER EN XESTIÓN DA COOPERACIÓN INTERNACIONAL E DAS ONGD (2005 - 2006)

  (OX) REALIZACIÓN DO MÁSTER DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E DAS ONGD ORGANIZADO POLA USC

  (OE)FORMAR Á MOCIDADE UNIVERSITARIA NA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E CONSTRUIR DESTE XEITO  UN NUTRIDO GRUPO DE PROFESIONAIS GALEGOS/AS

  BENEFICIARIOS/AS: A MOCIDADE UNIVERSITARIA INTERESADA NA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.

 • CURSO SOBRE XESTIÓN MUNICIPAL NA PROVINCIA DE SUD-YUNGAS. BOLIVIA

  (OX) FORTALECIDA  A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS DE CHULUMANI E IRUPANA

  (OE1) OS GOBERNOS MUNICIPAIS DE CHULUMANI E IRUPANA FORTALECIDOS INSTITUCIONALMENTE E CON MAIOR CAPACIDADE DE XESTIÓN, MELLOR MANEXO FINANCIEIRO DE RECURSOS; E POR PARTE DA SOCIEDADE CIVIL, MAIOR PARTICIPACIÓN CIDADÁ E MAIOR VIXILANCIA SOCIAL 

  (A1) CURSO DE XESTIÓN MUNICIPAL

  (A2) DESEÑO DA ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN