Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • APOIO A FORMACIÓN DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

  OBXECTIVOS: Realización do programa de apoio á formación de expertos latinoamericanos en cooperación internacional

  ACCIÓNS: Financiar as actividades destinadas a cubrir os gastos de matrícula do Master en Xestión da Cooperación Internacional e das ONG's da Universidade de Santiago  de Compostela.  Ademais sufragaranse os gastos do aloxamento en réxime de pensión completa durante os nove meses de duración do programa
   

 • REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO MARCO DO PROXECTO DE APOIO Á FORMACIÓN PROFESIONAL DOS PESCADORES ARTESANAIS DE CENTROAMÉRICA

  OBXECTIVO: Apoiar a formación dos pescadores centroamericanos de xeito que coñezan o proceso de comercialización no sector da pesca artesanal e os distintos xeitos de introducir os produtos pesqueiros no mercado, así como familiarizarse coas posibilidades de asociacionismo que lles permita facer da pesca artesanal un factor de desenvolvemento das súas comunidades
   

 • ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E VOLUNTARIADO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO

  OBXECTIVOS: Difusión nos ámbitos educativos do coñecemento da realidade dos países subdesenvolvidos e da cooperación para o  desenvolvemento.
  - Fomentar a investigación sobre as causas do desenvolvemento a fin de fortalecer e abrir novas vías de cooperación

 • AMPLIACIÓN DA CAPACIDADE TÉCNICA E DOCENTE DO HOSPITAL POLANA CANIÇO (MOZAMBIQUE)

  OBXECTIVO: Ampliación da capacidade docente e clínica do Centro de Saúde de Polana Caniço, especialmente do proxecto de formación que se ven levando a cabo dende fai nove anos neste centro de saúde

 • APOIO A XESTIÓN DE DESFEITOS CASEIROS E DAS AUGAS USADAS NO DEPARTAMENTO DE FOUNDIOUGNE

  OBXECTIVOS

  - Mellorar a situación sanitaria e ambiental das poboacións da Comuna de Foundiougne e as comunidades rurais de Djirnda, Bassoul e Toubacouta   

  - Facilitar oa acceso a sistemas de evacuación de augas residuais, axeitadas ao medio que os rodea
   
  - Sensibilizar e formar á poboación en cuestións de saneamento, preservación medioambiental e manexo dos sistemas de evacuación   

  ACCIÓNS

  · Restauración do ecosistema do manglar e de outras especies estratéxicas

 • PLAN PILOTO PARA O MANEXO SOSTIBLE DOS RECURSOS BENTÓNICOS NA REXIÓN DE TACNA (PERÚ)

  OBXECTIVOS

  - Implementación dun Plan Piloto para o Manexo Sostible dos Recursos Bentónicos no litoral peruano

  - Incrementar os coñecementos dos especialistas, administradores e  pescadores artesanais no manexo sostible de recursos bentónicos e nos valores e funcións dos bancos naturais de recursos bentónicos.

  ACCIÓNS  

 • FORTALECEMENTO DOS PESCADORES ARTESANAIS DA REXIÓN ORIENTAL DE EL SALVADOR

  OBXECTIVOS

  - Mellorar as condicións dos pescadores e pescadoras artesanais da praia El Cuco por medio da modificación e modernización dos apeiros de pesca, embarcacións e potencia de motor

  - Fortalecemento da conservación do produto dentro do mar (cadea de frío)

  - Fortalecemento de artes de pesca existentes así como a introdución de artes novas de cara a descargar o recurso sobre explotado

  ACCIÓNS

  - Remodelación de 40 embarcacións de 21 pés de eslora

 • APOIO A ACTIVIDADE PESQUEIRA DAS COMUNIDADES PESQUEIRAS ARTESANAIS DO LAGO DE NICARAGUA E RÍO SAN JUAN

  OBXECTIVOS

  - Mellora das condicións de venda da produción pesqueira, de xeito que se manteña o valor nutritivo, a calidade e a inocuidade do produto, aumentando o seu valor económico

  - Establecemento dun sistema de boas prácticas de manipulación e hixiene para aplicar en todo o proceso

  - Continuar apoiando ás organizacións de pescadores que teñan amosado iniciativas para traballar en equipo

  ACCIÓNS

 • APOIO AO MINISTERIO DE PESCA DE MOZAMBIQUE

  OBXECTIVOS

  - Mellorar a capacidade técnica do Ministerio de Pesca

  - Apoio ao Laboratorio de Inspección de Pescado e ao Instituto de Investigación Pesqueira 

  ACCIÓNS

  - Aluguer dunha embarcación para a realización dos estudos sobre o ”camarao de superficie”

  - Desprazamento a Maputo dun técnico experto en bases de datos para concluir a instalación e operacionalización da base de datos SIRENO

 • APOIO A CONSTRUCIÓN DA INFRAESTRUTURA DUN MERCADO CENTRAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS PESQUEIROS NA CIDADE DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

  OBXECTIVOS
  - Mellorar as condicións de comercialización e calidade dos produtos pesqueiros, así como as condicións sanitarias e ambientais dos produtos pesqueiros consumidos pola poboación da cidade de Tegucigalpa e os seus arredores
  - Apoio a construción da infraestrutura necesaria para concentrar as actividades que se desenvolven na comercialización dos produtos pesqueiros nun mercado central da cidade capital  
  - Complementar  o ordenamento, xestión e funcionamento das  actividades do mercado de venda de produtos pesqueiros