Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • EMERXENCIA NO ESTE DO CHAD: ACCESO Á AUGA POTABLE

  (OX) CONTRIBUIR AO PROCESO DA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DAS/OS REFUXIADAS/OS SUDANEAS/ES NO ESTE DE CHAD, MEDIANTE A INVERSIÓN EN INFRAESTRUTURAS URXENTES DE SERVICIOS BÁSICOS NOS CAMPAMENTOS DE REFUXIADAS/OS E NAS COMUNIDADES DE ACOLLIDA

  (OE) PROMOVER O ACCESO DE AUGA POTABLE ÁS COMUNIDADES BENEFICIARIAS, EN CINCO CAMPAMENTOS DO ESTE DO CHAD.

  (A1) ESTUDIO DA VIABILIDADE DE PERFORACIÓNS E INSTALACIÓNS

  (A2) CONSTRUCIÓN DUN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DA AUGA

 • CEDWCE: COMEDOR DE BARRIO PARA NENOS/AS INDIXENTES E VIH POSITIVOS/AS - ADDIS ABEBA - ETIOPIA

  (OX) CONSEGUIR QUE UN NENO DESAMPARADO TEÑA OUTRA OPORTUNIDADE NA VIDA

  (OE1) CREAR E MANTER UN CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES EN ADDIS ABEBA

  (OE2) SACAR AOS NENOS DA RÚA PARA FACILITAR A SÚA SUPERVIVENICA E EVITAR A SÚA EXPLOTACIÓN

  (OE3) BRINDARLLES PROTECCIÓN, COIDADOS BÁSICOS, ACCESO Á SAÚDE E Á EDUCACIÓN

  (OE4) PROMOVER E FACILITAR OS PROCESOS DE ADOPCIÓN DOS MENORES EN SITUACIÓN DE ABANDONO

 • ACOMPAÑAMENTO FÍSICO E MENTAL DAS VÍTIMAS DA EMERXENCIA TSUNAMI. ESTADO DE TAMIL NADU

  (OE) CONTRIBUIR Á RECUPERACIÓN EMOCIONAL E SAÚDE MENTAL E CORPORAL DAS PERSOAS, E Á RECONSTRUCIÓN DAS COMUNIDADES AFECTADAS NOS 6 DISTRITOS DO ESTADO DE TAMIL NADÚ

  (A1) FORMACIÓN A 100 VOLUNTARIOS EN SESIÓNS DE 3 DÍAS

  (A2) REUNIÓNS DE GRUPO PARA AXUDAR ÓS ADULTOS A SUPERAR O SEU TRAUMA, EXERCICIOS DE DINÁMICAS DE GRUPOS PARA OS XOVES E XOGOS PARA OS NENOS, PARA UN MÍNIMO DE 100 COMUNIDADES, UNHAS 10000 PERSOAS

  BENEFICIARIOS/AS: 100 FAMILIAS (1000 PERSOAS)

 • MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DE 945 PERSOAS A TRAVÉS DA AUTOCONSTRUCIÓN DE SANITARIOS FAMILIARES EN EL ALTO, LA PAZ - BOLIVIA

  (OX) DOTAR DUNHA INFRAESTRUCTURA SANITARIA ADECUADA AOS HABITANTES DO BARRIO PERIURBANO INGAVI-B E ASÍ BENEFICIAR Á POBOACIÓN CON ESTE SERVICIO BÁSICO DE PRIMEIRA NECESIDADE, Ó MESMO TEMPO QUE SERVIRÁ PARA ELIMINAR O FOCO DE INFECCIÓN QUE EXISTE ACTUALMENTE NA ZONA CO QUE SE CHEGARÁ Á DIMINUCIÓN DA MORBIMORTANDADE ESPECIALMENTE INFANTIL ADEMÁIS DA PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE E MELLORAR AS CONDICIÓNS HIXIÉNICAS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS

 • CENTRO DE AXUDA BRISAS DEL ESTE, CIUDAD BOLIVAR - VENEZUELA

  (OE1) CONSTRUÍR NA ESCOLA UN ESPAZO DE USOS MÚLTIPLES

  (OE2) MOTIVAR A NENOS E XOVES EN SITUACIÓN DE RISCO MEDIANTE UNHA PROGRAMACIÓN ADECUADA

  (OE3) CREAR A LONGO PRAZO UN CENTRO DE AXUDA INTEGRAL

  (OE4) OCUPAR O TEMPO LIBRE E DE OCIO DE NENOS/AS  E XOVES

  (A1) DAR ATENCIÓN E ACOMPAÑAMENTO A NENOS E XOVES

  (A2) DAR OPORTUNIDADES CONCRETAS A XOVES QUE BUSCAN O APOIO PERSONALIZADO EN SITUACIÓNS DIFÍCILES

 • FORMACIÓN E TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA PARA A CREACIÓN DUNHA UNIDADE DE HIDROXEOLOXÍA NO DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA DA R.A.S.D.- AQUA-SAHARA

  (OX)FAVORECER O COÑECEMENTO E XESTIÓN RACIONAL DOS RECURSOS HIDROXEOLÓXICOS DA ÁREA NA QUE SE ASENTAN OS CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS SAHARAUIS TANTO EN PARÁMETROS DE CANTIDADE COMO DE CALIDADE PRIORIZANDO A FORMACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO LOCAL

  (OE1)FORMACIÓN DE PERSOAL  CUALIFICADO EN HIDROXEOLOXÍA E CALIDADE DE AUGAS SUBTERRÁNEAS

  (OE2) COMPLETAR O SOPORTE TÉCNICO E MATERIAL PRECISO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE NO SUMINISTRO DE AUGA E A EXPLOTACIÓN RACIONAL DOS ACUÍFEROS

 • CREACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL NA PARROQUIA DE VILCABAMBA, CANTÓN DE LOJA. ECUADOR - CATASTRO LOJA

  (OX) CAPACITACIÓN PARA CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL, TOMANDO A PARROQUIA DE VILCABAMBA COMO ÁREA PILOTO, QUE SIRVA COMO FERRAMENTA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL E XESTIÓN DA PROPIEDADE DA ZONA

  (OE1)CAPACITACIÓN NO USO DESTA FERRAMENTA AOS AXENTES LOCAIS E DA CONTRAPARTE PARA QUE A INCORPOREN  NA TOMA DE DECISIÓNS E NA XESTIÓN LOCAL E POIDAB EXTENDELA AO RESTO DO TERRITORIO DO CANTÓN

  (OE2) INVENTARIO EN FORMATO DIXITAL DA PROPIEDADE DA PARROQUIA E DOUTROS DATOS DE INTERESE PARA A XESTIÓN CATASTRAL

 • PROXECTO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA PARA ADULTOS/AS MAIORES DO CENTRO GALEGO MAR DE PLATA

  (OX)PROMOVER O APOIO SOCIOECONÓMICO E SANITARIO DO ADULTO MAIOR A TRAVÉS DA SÚA ATENCIÓN INTEGRAL E EN SERVICIOS DE CARÁCTER PREVENTIVO, ASISTENCIAL E PROMOCIONAL

  (OE1)RELEVAR A SITUACIÓN SOCIOSANITARIA DOS ADULTOS MAIORES E OS SEUS GRUPOS FAMILIARES

  (OE2) DETERMINAR AS LIÑAS DE ACCIÓN A SEGUIR CON CADA INTEGRANTE SEGUNDO A DIAGNOSE E REDEFINIR AS ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DOS SEEGUIMENTOS SOCIAIS

 • APOIO Á COMUNIDADE AONIM MEDIANTE A FORMACIÓN E O ECOTURISMO EN WALVIS BAY (NAMIBIA) - ECOTOPNAAR

  (OX) UNIR A CONSERVACIÓN DAS ZONAS NATURAIS CO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

  (OE1) AO FINAL DO PROXECTO CONTAREMOS CUN GRUPO DE INDIVIDUOS FORMADOS PARA INICIAR UNHA ACTIVIDADE EMPRESARIAL

  (OE2) AO FINAL DO PROXECTO TERÁNSE ESTABLECIDO TRES ITINERARIOS AUTORIZADOS E ADECUAR INSTALACIÓNS APTAS PARA RECIBIR A POTENCIAL CLIENTELA ASÍ COMO  PREPARAR MATERIAL PROMOCIONAL DA ZONA

  (A1) FORMACIÓN

  (A2) CREACIÓN DE ROTAS UTILIZABLES DENDE O CAMPAMENTO

 • PROXECTO DE FORMACIÓN E APOIO INTEGRAL DOS/AS PRODUCTORES/AS ARTESÁNS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PERÚ - ARTEPERÚ 2005

  (OX)FACILITAR MEDIANTE A FORMACIÓN DOS AGRICULTORES A MODERNIZACIÓN EN CONDICIÓNS HIXIO-SANITARIAS ADECUADAS Á INDUSTRIA ARTESANAL DA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PERÚ MELLORANDO O NIVEL DE VIDA DE DITO COLECTIVO