• Cooperación Galega

    A Cooperación Galega é o conxunto de todas as actuacións que dende a Administración pública e os distintos axentes de cooperación se levan a cabo cos fondos da Xunta de Galicia no eido da cooperación para o desenvolvemento.

  • Educación para o desenvolvemento

    Coñeza todos os proxectos financiados pola Cooperación Galega no ámbito da educación para o desenvolvemento

  • Preguntas frecuentes sobre o rexistro de axentes

    Coñeza todo o que precisa saber sobre o rexistro, quen pode inscribirse nel ou cales son as condicións para actuar no seu marco

III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017

Cooperación Española

Objetivos de desarrollo sostenible

Imaxe corporativa Cooperación Galega